Hồ sơ đề nghị điều chỉnh khu vực dự trữ khoáng sản quốc gia gồm những giấy tờ nào?

Ngày hỏi:04/08/2021

Cho hỏi: Theo quy định thì hồ sơ đề nghị điều chỉnh khu vực dự trữ khoáng sản quốc gia gồm những gì? Mong sớm nhận phản hồi câu hỏi nêu trên.

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Hồ sơ đề nghị điều chỉnh khu vực dự trữ khoáng sản quốc gia gồm những giấy tờ được quy định tại Khoản 3 Điều 4 Nghị định 51/2021/NĐ-CP, cụ thể như sau:

   - Tờ trình đề nghị điều chỉnh khu vực dự trữ khoáng sản quốc gia, gồm các nội dung chính: tài nguyên, trữ lượng loại khoáng sản cần bổ sung hoặc đưa ra khỏi khu vực dự trữ khoáng sản quốc gia; tọa độ, diện tích, mức sâu, địa danh khu vực đề nghị điều chỉnh; lý do đề nghị điều chỉnh khu vực dự trữ khoáng sản quốc gia;

   - Dự thảo Quyết định điều chỉnh khu vực dự trữ khoáng sản quốc gia;

   - Bản đồ khu vực đề nghị điều chỉnh khu vực dự trữ khoáng sản quốc gia thể hiện các nội dung quy định tại điểm a khoản 3 Điều 3 Nghị định này.

   Trân trong.


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.

  Có thể bạn quan tâm:
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  Bảo vệ khoáng sản
  Giám sát đề án khoáng sản
  Đóng cửa mỏ khoáng sản
  Chế biến khoáng sản
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn