Hồ sơ đề nghị phê duyệt khu vực dự trữ khoáng sản quốc gia gồm những gì?

Ngày hỏi:04/08/2021

Cho hỏi: Theo quy định của pháp luật thì hồ sơ đề nghị phê duyệt khu vực dự trữ khoáng sản quốc gia gồm những giấy tờ gì? Văn bản nào quy định?

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Hồ sơ đề nghị phê duyệt khu vực dự trữ khoáng sản quốc gia gồm những giấy tờ quy định tại Khoản 2 Điều 4 Nghị định 51/2021/NĐ-CP, cụ thể như sau:

   - Báo cáo tổng hợp về khu vực dự trữ khoáng sản quốc gia, trong đó nêu cụ thể thông tin về: mức độ điều tra, đánh giá, thăm dò khoáng sản trong khu vực đề nghị phê duyệt; hiện trạng sử dụng đất, các công trình, dự án trên mặt tại thời điểm khoanh định khu vực dự trữ khoáng sản quốc gia (nếu có);

   - Tờ trình đề nghị phê duyệt khu vực dự trữ khoáng sản quốc gia, gồm các thông tin chính sau: loại khoáng sản cần dự trữ; tài nguyên, trữ lượng từng loại khoáng sản cần dự trữ; tọa độ, diện tích, mức sâu, địa danh khu vực được khoanh định là khu vực dự trữ khoáng sản quốc gia; thời gian dự trữ loại khoáng sản đó;

   - Dự thảo Quyết định phê duyệt khu vực dự trữ khoáng sản quốc gia;

   - Bản đồ khu vực dự trữ khoáng sản quốc gia thể hiện các nội dung quy định tại điểm a khoản 3 Điều 3 Nghị định này.

   Trân trọng.


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.

  Có thể bạn quan tâm:
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  Bảo vệ khoáng sản
  Đóng cửa mỏ khoáng sản
  Hoạt động khoáng sản
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn