Hồ sơ đề nghị phê duyệt phương án cải tạo, phục hồi môi trường đối với hoạt động khai thác khoáng sản gồm những gì?

Ngày hỏi:28/07/2017

Hồ sơ đề nghị phê duyệt phương án cải tạo, phục hồi môi trường đối với hoạt động khai thác khoáng sản gồm những gì? Xin chào Ban biên tập Thư Ký Luật. Tôi tên là Thùy Linh, sống tại Hà Nội. Hiện nay tôi đang làm việc trong lĩnh vực khai thác khoáng sản. Tôi đang tìm kiếm một số nội dung pháp lý trong lĩnh vực này. Nhờ Ban biên tập giải đáp giúp tôi: Hồ sơ đề nghị phê duyệt phương án cải tạo, phục hồi môi trường đối với hoạt động khai thác khoáng sản gồm những gì? Văn bản nào quy định về vấn đề này? Mong nhận được câu trả lời từ Ban biên tập Thư Ký Luật. Tôi xin chân thành cảm ơn Ban biên tập Thư Ký Luật. (0905***)    

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Hồ sơ đề nghị phê duyệt phương án cải tạo, phục hồi môi trường đối với hoạt động khai thác khoáng sản gồm những gì?
   (ảnh minh họa)
  • Theo quy định tại Điều 3 Thông tư 38/2015/TT-BTNMT về cải tạo, phục hồi môi trường trong hoạt động khai thác khoáng sản do Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành thì hồ sơ đề nghị phê duyệt phương án cải tạo, phục hồi môi trường đối với hoạt động khai thác khoáng sản gồm những giấy tờ sau:

   1. Tổ chức, cá nhân quy định tại Điểm a Khoản 1 Điều 5 và Điểm a Khoản 2 Điều 5 Nghị định số 19/2015/NĐ-CP có phương án hoặc phương án bổ sung và báo cáo đánh giá tác động môi trường thuộc cùng một cơ quan có thẩm quyền phê duyệt thì lập phương án hoặc phương án bổ sung theo mẫu quy định tại Phụ lục số 2 hoặc Phụ lục số 4 ban hành kèm theo Thông tư này và nộp kèm theo hồ sơ đề nghị thẩm định, phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường. Văn bản đề nghị thẩm định, phê duyệt theo mẫu quy định tại Phụ lục số 1B ban hành kèm theo Thông tư này.

   2. Hồ sơ đề nghị thẩm định, phê duyệt phương án trong trường hợp không thuộc quy định tại Khoản 1 Điều này:

   a) Văn bản đề nghị theo mẫu quy định tại Phụ lục số 1A ban hành kèm theo Thông tư này;

   b) 07 (bảy) bản phương án theo mẫu quy định tại Phụ lục số 2 ban hành kèm theo Thông tư này;

   c) 01 (một) bản sao báo cáo đánh giá tác động môi trường hoặc kế hoạch bảo vệ môi trường hoặc bản cam kết bảo vệ môi trường hoặc bản đăng ký đạt tiêu chuẩn môi trường hoặc đề án bảo vệ môi trường đơn giản hoặc đề án bảo vệ môi trường chi tiết đã được phê duyệt hoặc xác nhận.

   3. Hồ sơ đề nghị thẩm định, phê duyệt phương án bổ sung trong trường hợp không thuộc quy định tại Khoản 1 Điều này:

   a) Văn bản đề nghị theo mẫu quy định tại Phụ lục số 1A ban hành kèm theo Thông tư này;

   b) 07 (bảy) bản phương án bổ sung theo mẫu quy định tại Phụ lục số 4 ban hành kèm theo Thông tư này;

   c) 01 (một) bản sao báo cáo đánh giá tác động môi trường hoặc kế hoạch bảo vệ môi trường hoặc bản cam kết bảo vệ môi trường hoặc bản đăng ký đạt tiêu chuẩn môi trường hoặc đề án bảo vệ môi trường đơn giản hoặc đề án bảo vệ môi trường chi tiết đã được phê duyệt hoặc xác nhận;

   d) 01 (một) bản sao phương án kèm theo quyết định đã được phê duyệt.

   Trên đây là nội dung tư vấn về hồ sơ đề nghị phê duyệt phương án cải tạo, phục hồi môi trường đối với hoạt động khai thác khoáng sản. Để hiểu rõ hơn về vấn đề này vui lòng tham khảo thêm tại Thông tư 38/2015/TT-BTNMT.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.

  Có thể bạn quan tâm:
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn