Hồ sơ đề nghị thẩm định dự án thành lập khu bảo tồn đất ngập nước cấp tỉnh

Ngày hỏi:01/08/2019

Theo như quy định tại Khoản 2 Điều 14 Nghị định 66/2019/NĐ-CP (Có hiệu lực ngày 15/9/2019) quy định dự án thành lập khu bảo tồn đất ngập nước cấp tỉnh phải thẩm định. Vậy cho tôi hỏi hỏi hồ sơ thẩm định gồm những giấy tờ gì?

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Căn cứ vào Khoản 3 Điều 14 Nghị định 66/2019/NĐ-CP (Có hiệu lực ngày 15/9/2019) hồ sơ đề nghị thẩm định dự án thành lập khu bảo tồn đất ngập nước cấp tỉnh gồm có giấy tờ sau:

   "- Văn bản đề nghị thành lập và dự thảo Quyết định thành lập khu bảo tồn;

   - Dự án thành lập khu bảo tồn đất ngập nước cấp tỉnh bao gồm các nội dung theo quy định tại khoản 3 Điều 13 Nghị định này;

   - Ý kiến của Bộ Tài nguyên và Môi trường, Ủy ban nhân dân các cấp, sở, ban ngành có liên quan, ý kiến của cộng đồng dân cư sinh sống hợp pháp trong và tiếp giáp với khu vực dự kiến thành lập khu bảo tồn."

   Trên đây là hồ sơ đề nghị thẩm định dự án thành lập khu bảo tồn đất ngập nước cấp tỉnh.

   Ban biên tập phản hồi đến bạn.


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn