Hồ sơ thẩm định dự án thành lập khu bảo tồn đất ngập nước quốc gia

Ngày hỏi:01/08/2019

Theo quy định mới nhất thì hồ sơ thẩm định dự án thành lập khu bảo tồn đất ngập nước quốc gia gồm giấy tờ gì?

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Theo Khoản 4 Điều 13 Nghị định 66/2019/NĐ-CP (Có hiệu lực ngày 15/9/2019) quy định hồ sơ thẩm định dự án thành lập khu bảo tồm đất ngập nước quốc gia như sau:

   "- Văn bản đề nghị thành lập và dự thảo quyết định thành lập khu bảo tồn;

   - Dự án thành lập khu bảo tồn bao gồm các nội dung theo quy định tại khoản 3 Điều này;

   - Ý kiến của cộng đồng dân cư sinh sống hợp pháp trong hoặc tiếp giáp với vùng đất ngập nước dự kiến thành lập khu bảo tồn;

   - Văn bản đồng ý của các Ủy ban nhân dân cấp tỉnh đối với khu bảo tồn đất ngập nước cấp quốc gia có diện tích trên địa bàn từ hai tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương trở lên; văn bản của Ủy ban nhân dân tỉnh đề nghị thẩm định dự án thành lập khu bảo tồn đất ngập nước cấp quốc gia có diện tích thuộc địa bàn một tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương."

   Trên đây là hồ sơ thẩm định dự án thành lập khu bảo tồn đất ngập nước quốc gia.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn