Hỗ trợ phát triển giống cây trồng, vật nuôi

Ngày hỏi:14/01/2013

Hiện nay, tỉnh Vĩnh Phúc có chính sách hỗ trợ nông dân về phát triển SX, chăn nuôi, nhưng tôi thấy ở mỗi xã thì lại quy định mức hỗ trợ khác nhau. Nay xin nhờ luật gia tư vấn cho biết cụ thể chính sách này của Nhà nước và của tỉnh Vĩnh Phúc. UBND xã có trách nhiệm như thế nào về chính sách này?

  Nội dung này được Luật gia Minh Hương tư vấn như sau:

  • Nghị định số 02/2010/NĐ-CP ngày 08/01/2010 của Chính phủ về khuyến nông và Quyết định số 38/2012/QĐ-UBND ngày 25/10/2012 của UBND tỉnh Vĩnh Phúc ban hành quy định thực hiện cơ chế đầu tư, hỗ trợ phát triển giống cây trồng, vật nuôi trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc giai đoạn 2012-2015 quy định về chính sách hỗ trợ đối với hộ nông dân như sau: - Hỗ trợ sử dụng giống lúa mới năng suất, chất lượng cao (quy mô từ 3 ha trở lên, nhưng không quá 300 ha/mô hình) với mức 600.000đ/ha; - Hỗ trợ bình tuyển đàn lợn đực giống, bò đực giống không quá 110.000đ/con; - Hỗ trợ tinh lợn ngoại thụ tinh nhân tạo 27.000 đ/liều; - Hỗ trợ nuôi lợn nái ngoại cấp bố mẹ quy mô 10 con trở lên (nhưng không quá 30 con/hộ) với mức 1,2 triệu đ/con; - Hỗ trợ nuôi lợn đực ngoại giống mới 2,5 triệu đ/con; - Hỗ trợ nuôi bò đực giống mới 5 triệu đồng/con; - Hỗ trợ nuôi gà đẻ giống mới quy mô 1.000 con trở lên (nhưng không quá 5.000 con/hộ) với mức 4.500đ/con; - Hỗ trợ nuôi cá giống mới quy mô 0,3 ha trở lên, nhưng không quá 2 ha/hộ với mức 60 triệu đồng/ha; - Hỗ trợ chi phí tinh và vật tư thụ tinh nhân tạo bò thịt, bò sữa với mức không quá 55.000 đ/liều theo dự án được cấp có thẩm quyền phê duyệt. Trách nhiệm của UBND cấp xã phải tuyên truyền, phổ biến cơ chế chính sách đầu tư, hỗ trợ phát triển giống cây trồng, vật nuôi của tỉnh đến các tổ chức, cá nhân, hộ nông dân trên địa bàn biết, thực hiện; Phối hợp với các đơn vị triển khai, tổ chức hướng dẫn nông dân đăng ký tham gia xây dựng các mô hình sử dụng giống mới có năng suất, chất lượng cao vào SX; tổng hợp, lập kế hoạch chung của xã đăng ký với các đơn vị nghiên cứu, SX giống cây trồng, vật nuôi của tỉnh hoặc Phòng NN-PTNT các huyện; Phòng Kinh tế thành phố, thị xã; Phối hợp, tạo điều kiện thuận lợi cho các đơn vị triển khai các dự án và kế hoạch đầu tư phát triển giống trên địa bàn; giải quyết các tranh chấp liên quan theo thẩm quyền; Xác nhận các điều kiện đáp ứng yêu cầu xây dựng các mô hình sử dụng giống mới trên địa bàn xã, phường, thị trấn (địa điểm, quy mô, loại giống cây trồng, vật nuôi); tổng hợp, đăng ký với đơn vị triển khai. Trên đây là những quy định chung, ông nghiên cứu, thực hiện. Nếu có vướng mắc thì ông đến UBND xã hỏi để được tư vấn, giải thích


  Nguồn:

  nongnghiep.vn
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  Ý kiến bạn đọc
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn