Hợp đồng dầu khí chỉ được ký kết dưới hình thức hợp đồng liên doanh?

Ngày hỏi:22/09/2021

Dạ, cho em hỏi, khi giao kết hợp đồng, cụ thể là: Hợp đồng dầu khí chỉ được ký kết bằng hình thức hợp đồng liên doanh có đúng không?

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Căn cứ Điều 15 Luật Dầu khí 1993 quy định như sau:

   Hợp đồng dầu khí được ký kết dưới các hình thức hợp đồng chia sản phẩm, hợp đồng liên doanh hoặc các hình thức khác. Bên cạnh đó, còn thể hiện qua hợp đồng chia sản phẩm dầu khí hoặc hình thức khác do Tập đoàn Dầu khí Việt Nam thỏa thuận với nhà thầu và được Thủ tướng Chính phủ chấp thuận (Điều 25 Nghị định 95/2015/NĐ-CP)

   Hợp đồng dầu khí phải tuân thủ Hợp đồng mẫu do Chính phủ Việt Nam ban hành, trong đó có những nội dung chính sau đây:

   - Tư cách pháp lý của tổ chức, cá nhân tham gia ký kết hợp đồng;

   - Đối tượng của hợp đồng;

   - Giới hạn diện tích và tiến độ hoàn trả diện tích hợp đồng;

   - ...

   Như vậy, theo quy định trên thì hợp đồng dầu khí không bắt buộc lập dưới hình thức liên doanh mà còn nhiều hình thức khác nêu trên.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.

  Có thể bạn quan tâm:
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn