Kế hoạch đầu tư phát triển thoát nước được quy định như thế nào?

Ngày hỏi:21/11/2016

Kế hoạch đầu tư phát triển thoát nước được quy định như thế nào? Và căn cứ pháp lý ở đâu? Xin chào Ban biên tập Thư Ký Luật, tôi tên là Trần Thanh Hiền (email: hien***@gmail.com). Vừa qua, tôi có xem tin tức thời sự trên mạng và được biết Sở Xây dựng đang lập Kế hoạch đầu tư phát triển thoát nước. Tôi rất thắc mắc quy định pháp luật liên quan đến vấn đề này. Vì vậy xin Ban biên tập tư vấn giúp, xin cảm ơn.

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Kế hoạch đầu tư phát triển thoát nước đã được quy định cụ thể tại Điều 12 Nghị định 80/2014/NĐ-CP về thoát nước và xử lý nước thải.

   Theo đó, Kế hoạch đầu tư phát triển thoát nước được quy định như sau:

   1. Kế hoạch đầu tư phát triển thoát nước bao gồm các giải pháp, phương án đầu tư, công việc cụ thể nhằm bảo đảm tiêu thoát nước mưa, thu gom và xử lý nước thải, nâng cao độ bao phủ dịch vụ và cải thiện chất lượng dịch vụ.

   2. Kế hoạch đầu tư phát triển thoát nước phải phù hợp với quy hoạch xây dựng, quy hoạch thoát nước đã được phê duyệt và có sự phối hợp với các địa phương liên quan.

   3. Trách nhiệm lập, thẩm định, phê duyệt Kế hoạch đầu tư phát triển thoát nước:

   a) Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan lập Kế hoạch đầu tư phát triển thoát nước của địa phương;

   b) Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính thẩm định Kế hoạch đầu tư phát triển thoátnước của địa phương, trình UBND tỉnh phê duyệt.

   Trên đây là nội dung tư vấn của Ban biên tập Thư Ký Luật về Kế hoạch đầu tư phát triển thoát nước. Nếu muốn tìm hiểu rõ hơn, bạn có thể tham khảo quy định tại Nghị định 80/2014/NĐ-CP.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn