Kết quả cung cấp thông tin đo đạc và bản đồ trung ương là bản sao hay bản chính?

Ngày hỏi:06/07/2019

Ban biên tập cho tôi hỏi, kết quả cung cấp thông tin đo đạc và bản đồ trung ương tồn tại dưới dạng nào? Là bản sao hay bản chính?

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Căn cứ vào Tiểu mục I Mục A Phần II về Nội dung cụ thể của từng thủ tục hành chính được thay thế trong lĩnh vực đo đạc, bản đồ và thông tin địa lý thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của bộ tài nguyên và môi trường của Quyết định 1552/QĐ-BTNMT năm 2019 Công bố bổ sung thủ tục hành chính được thay thế trong lĩnh vực đo đạc, bản đồ và thông tin địa lý thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của bộ tài nguyên và môi trường, quy định cụ thể như sau:

   Căn cứ vào Tiểu mục I Mục A Phần II về Nội dung cụ thể của từng thủ tục hành chính được thay thế trong lĩnh vực đo đạc, bản đồ và thông tin địa lý thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của bộ tài nguyên và môi trường của Quyết định 1552/QĐ-BTNMT năm 2019 Công bố bổ sung thủ tục hành chính được thay thế trong lĩnh vực đo đạc, bản đồ và thông tin địa lý thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của bộ tài nguyên và môi trường, quy định cụ thể như sau:

   “Thông tin, dữ liệu, sản phẩm đo đạc và bản đồ dưới dạng bản sao hoặc xuất bản phẩm (thông tin, dữ liệu, sản phẩm đo đạc và bản đồ dưới dạng bản sao phải được xác nhận nguồn gốc theo Mẫu số 07 Phụ lục I Nghị định số 27/2019/NĐ-CP).”

   Như vậy, Kết quả cung cấp thông tin đo đạc và bản đồ trung ương tồn tại dưới dạng: bản sao hoặc xuất bản phẩm.

   Trên đây là nội dung tư vấn của chúng tôi.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.

  Có thể bạn quan tâm:
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn