Khai thác nước dưới đất cho hoạt động sản xuất, kinh doanh không có giấy phép bị phạt bao nhiêu?

Ngày hỏi:28/05/2020

Cho tôi hỏi về xử phạt hành chính trong lĩnh vực tài nguyên nước, trường hợp tổ chức có hành vi khai thác, sử dụng nước dưới đất cho hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ mà không có giấy phép sẽ bị phạt bao nhiêu?

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Căn cứ Điều 9 Nghị định 36/2020/NĐ-CP quy định việc xử phạt đối với cá nhân có hành vi vi phạm về thăm dò, khai thác, sử dụng tài nguyên nước không đăng ký, không có giấy phép như sau:

   Khai thác, sử dụng nước dưới đất cho hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ không có giấy phép:

   - Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng đối với lưu lượng trên 10 m3/ngày đêm đến dưới 30 m3/ngày đêm;

   - Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng đối với lưu lượng từ 30 m3/ngày đêm đến dưới 50 m3/ngày đêm;

   - Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng đối với lưu lượng từ 50 m3/ngày đêm đến dưới 100 m3/ngày đêm;

   - Phạt tiền từ 30.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng đối với lưu lượng từ 100 m3/ngày đêm đến dưới 200 m3/ngày đêm;

   - Phạt tiền từ 50.000.000 đồng đến 70.000.000 đồng đối với lưu lượng từ 200 m3/ngày đêm đến dưới 400 m3/ngày đêm;

   - Phạt tiền từ 70.000.000 đồng đến 90.000.000 đồng đối với lưu lượng từ 400 m3/ngày đêm đến dưới 800 m3/ngày đêm;

   - Phạt tiền từ 90.000.000 đồng đến 110.000.000 đồng đối với lưu lượng từ 800 m3/ngày đêm đến dưới 1.000 m3/ngày đêm;

   - Phạt tiền từ 110.000.000 đồng đến 140.000.000 đồng đối với lưu lượng từ 1.000 m3/ngày đêm đến dưới 1.500 m3/ngày đêm;

   - Phạt tiền từ 140.000.000 đồng đến 170.000.000 đồng đối với lưu lượng từ 1.500 m3/ngày đêm đến dưới 3.000 m3/ngày đêm;

   - Phạt tiền từ 170.000.000 đồng đến 200.000.000 đồng đối với lưu lượng từ 3.000 m3/ngày đêm đến dưới 5.000 m3/ngày đêm;

   - Phạt tiền từ 200.000.000 đồng đến 230.000.000 đồng đối với lưu lượng từ 5.000 m3/ngày đêm đến dưới 12.000 m3/ngày đêm;

   - Phạt tiền từ 230.000.000 đồng đến 250.000.000 đồng đối với lưu lượng từ 12.000 m3/ngày đêm trở lên.

   Biện pháp khắc phục hậu quả:

   - Buộc nộp lại số lợi bất hợp pháp có được do thực hiện hành vi vi phạm.

   - Buộc thực hiện các biện pháp khắc phục tình trạng ô nhiễm, suy thoái, cạn kiệt nguồn nước đối với các hành vi vi phạm mà gây ô nhiễm, suy giảm chất lượng và số lượng nguồn nước.

   - Tại Khoản 1 Điều 5 quy định trên thì mức phạt tiền đối với mỗi hành vi vi phạm hành chính quy định tại Chương II và Chương III Nghị định này là mức phạt đối với cá nhân. Mức phạt đối với hộ kinh doanh áp dụng như đối với mức phạt của cá nhân. Mức phạt tiền đối với tổ chức gấp 02 lần mức phạt tiền đối với cá nhân.

   => Như vậy, tổ chức có hành vi khai thác, sử dụng nước dưới đất cho hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ mà không có giấy phép thì vào mức độ mà có thể bị xử phạt tiền từ 10 - 500 triệu đồng.

   Trên đây là nội dung hỗ trợ!

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn