Khai thác nước khoáng thiên nhiên đóng chai có phải đánh giá tác động môi trường không?

Ngày hỏi:21/05/2020

Cho tôi hỏi công ty tôi muốn thực hiện dự án khai thác nước khoáng thiên nhiên để sản xuất nước uống đóng chai với công suất 700-800 m³ nước/ngày thì có cần lập báo cáo ĐTM không?

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Theo hướng dẫn tại Phụ lục II ban hành kèm theo Nghị định 18/2015/NĐ-CP thì các đối tượng phải thực hiện đánh giá tác động môi trường, bao gồm trong đó có:

   - Dự án khai thác nước cấp cho hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ và sinh hoạt có công suất khai thác từ 5.000 m³ nước/ngày (24 giờ) trở lên đối với nước dưới đất phải thực hiện đánh giá tác động môi trường.

   - Dự án khai thác nước cấp cho hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ và sinh hoạt có công suất khai thác từ 500 m³ nước/ngày (24 giờ) đến dưới 5.000 m³ nước/ngày (24 giờ) đối với nước dưới đất còn phải lập hồ sơ đề nghị kiểm tra, xác nhận hoàn thành công trình bảo vệ môi trường.

   Như vậy, theo quy định nêu trên thì công ty bạn để được thực hiện dự án khai thác nước khoáng thiên nhiên để sản xuất nước uống đóng chai với công suất khai thác từ 5.000 m³ nước/ngày (24 giờ) trở lên thì thực hiện đánh giá tác động môi trường.

   Ban biên tập phản hồi thông tin.


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  Đánh giá tác động môi trường
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn
  TỪ KHÓA NỔI BẬT