Khai thác, sử dụng mạng MonreNet

Ngày hỏi:25/02/2019

Bạn Nguyễn Đức Hùng, là sinh viên ngành Tài nguyên Môi trường hiện đang thực tập tại một công ty khai thác than. Ban biên tập cho tôi hỏi. Việc khai thác, sử dụng mạng MonreNet được quy định ra sao?

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Việc khai thác, sử dụng mạng MonreNet được quy định tại Điều 7 Quyết định 2223/QĐ-BTNMT năm 2015 Quy chế quản lý, vận hành và sử dụng hệ thống mạng thông tin ngành tài nguyên và môi trường do Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành, cụ thể như sau:

   - Các tổ chức, cá nhân khai thác và sử dụng mạng MonreNet phải tuân thủ các quy định của pháp luật về quản lý, cung cấp thông tin và chế độ bảo mật, an toàn, lưu trữ thông tin.

   - Các đơn vị và cá nhân được cấp tài khoản người dùng để truy cập vào mạng MonreNet, được phân quyền khai thác, sử dụng tài nguyên của mạng, phải bảo đảm bí mật của tài khoản được cấp và chỉ hoạt động giới hạn trong quyền đó.

   - Các thông tin có nội dung mật phải được quản lý theo chế độ mật theo quy định pháp luật hiện hành. Trường hợp đặc biệt, cần trao đổi thông tin mật trên mạng MonreNet phải được cấp có thẩm quyền cho phép, thông tin truyền đi phải được mã hóa theo hướng dẫn của Bộ Thông tin và Truyền thông.

   - Việc sử dụng, khai thác các dịch vụ trên mạng MonreNet phải phục vụ cho hoạt động quản lý, điều hành và chuyên môn nghiệp vụ quản lý nhà nước tại đơn vị.

   Ban biên tập phản hồi thông tin đến bạn.


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  Ý kiến bạn đọc
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn