Khai thác và sử dụng cơ sở dữ liệu tài nguyên, môi trường biển và hải đảo

Ngày hỏi:07/11/2016

Tôi đang làm một vài nghiên cứu về Tài nguyên biển, tôi muốn khai thác dữ liệu về biển Việt Nam thì khai thác ở đâu, thủ tục như thế nào? Tôi thấy một số bộ ngành có khai thác dữ liệu trên mạng rất thuận tiện, vậy Bộ đã có khai thác dữ liệu biển trên mạng chưa? Bạn đọc có địa chỉ email: xuanm***20@gmail.com

Nội dung này được Bộ Tài nguyên và Môi trường tư vấn như sau:

  • Dữ liệu tài nguyên, môi trường biển và hải đảo bao gồm nhiều loại dữ liệu được quy định tại Điều 68 Luật tài nguyên, môi trường biển và hải đảo 2015. Tại Điều 68 Luật quy định: Bộ, cơ quan ngang bộ, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương có biển trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình có trách nhiệm điều tra, thu thập dữ liệu tài nguyên, môi trường biển và hải đảo để xây dựng cơ sở dữ liệu tài nguyên, môi trường biển và hải đảo của bộ, ngành, địa phương; Bộ Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với bộ, cơ quan ngang bộ, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương có biển xây dựng cơ sở dữ liệu tài nguyên, môi trường biển và hải đảo quốc gia.

    Như vậy, dữ liệu về tài nguyên, môi trường biển và hải đảo thu thập được sẽ được lưu trữ phục vụ khai thác, sử dụng tại các cơ sở dữ liệu sở dữ liệu tài nguyên, môi trường biển và hải đảo của bộ, ngành, địa phương hoặc cơ sở dữ liệu tài nguyên, môi trường biển và hải đảo quốc gia.

    Ngày 25/8/2016, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường đã ban hành Thông tư 20/2016/TT-BTNMT quy định về xây dựng, khai thác và sử dụng dữ liệu về tài nguyên, môi trường biển và hải đảo. Theo đó, việc khai thác và sử dụng dữ liệu được thực hiện bằng các hình thức: thông qua qua mạng điện tử, thông qua phiếu yêu cầu hoặc văn bản yêu cầu; thông qua hình thức hợp đồng.

    Thông tư 20/2016/TT-BTNMT cũng đã quy định: việc khai thác và sử dụng cơ sở dữ liệu thông qua mạng điện tử chỉ được thực hiện khi dữ liệu được yêu cầu cung cấp có thể truyền tải qua mạng điện tử và cơ quan quản lý cơ sở dữ liệu có đủ điều kiện để cung cấp dữ liệu qua mạng điện tử. Trường hợp pháp luật có quy định về việc khai thác và sử dụng cơ sở dữ liệu tài nguyên, môi trường biển và hải đảo qua mạng điện tử đối với dữ liệu cụ thể thì áp dụng quy định của pháp luật đó; trường hợp pháp luật chưa có quy định thì thực hiện theo quy định tại Khoản 2 và Khoản 3 Điều 13 Thông tư 20/2016/TT-BTNMT. Do câu hỏi của bạn không nêu rõ loại dữ liệu mà bạn có nhu cầu khai thác nên chúng tôi không đủ thông tin để trả lời bạn cụ thể. Bạn có thể liên hệ với cơ quan quản lý cơ sở dữ liệu hiện đang lưu trữ loại dữ liệu bạn cần khai thác để được hướng dẫn chi tiết về việc khai thác, sử dụng.


Nguồn:

THƯ VIỆN PHÁP LUẬT
Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
Ý kiến bạn đọc
ĐANG PHÂN TÍCH CĂN CỨ PHÁP LÝ
  • đang phân tích....
THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn