Khi nào phải lập kế hoạch quản lý chất lượng môi trường nước mặt?

Ngày hỏi:08/01/2021

Mình muốn hỏi, theo quy định mới nhất thì khi nào phải lập kế hoạch quản lý chất lượng môi trường nước mặt?

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Theo quy định tại Khoản 3 Điều 9 Luật bảo vệ môi trường 2020 (Có hiệu lực từ 01/01/2022) về kế hoạch quản lý chất lượng môi trường nước mặt, cụ thể:

   - Kế hoạch quản lý chất lượng môi trường nước mặt đối với sông, hồ liên tỉnh phải phù hợp với Quy hoạch bảo vệ môi trường quốc gia. Kế hoạch quản lý chất lượng môi trường nước mặt đối với đối tượng quy định tại điểm a khoản 3 Điều 8 của Luật này phải phù hợp với Quy hoạch bảo vệ môi trường quốc gia, nội dung bảo vệ môi trường trong quy hoạch vùng, quy hoạch tỉnh.

   ...

   - Kế hoạch quản lý chất lượng môi trường nước mặt được lập theo thời kỳ 05 năm.

   - Chính phủ quy định chi tiết nội dung, trình tự, thủ tục ban hành kế hoạch quản lý chất lượng môi trường nước mặt.

   Như vậy, đối với kế hoạch quản lý chất lượng môi trường nước mặt sẽ được lập theo thời kỳ 05 năm.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn