Khi nào phải nộp tiền thu gom rác theo kg?

Ngày hỏi:24/12/2020

Nghe nói là sắp tới người dân phải nộp tiền thu gom rác thải sinh hoạt theo cân, không rõ là sẽ áp dụng từ khi nào?

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Khoản 1 Điều 79 Luật Bảo vệ môi trường 2020 quy định về chi phí thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải rắn sinh hoạt như sau:

   Giá dịch vụ thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải rắn sinh hoạt từ hộ gia đình, cá nhân được tính toán theo căn cứ sau đây:

   - Phù hợp với quy định của pháp luật về giá;

   - Dựa trên khối lượng hoặc thể tích chất thải đã được phân loại;

   - Chất thải rắn có khả năng tái sử dụng, tái chế, chất thải nguy hại phát sinh từ hộ gia đình, cá nhân đã được phân loại riêng thì không phải chi trả giá dịch vụ thu gom, vận chuyển và xử lý.

   Mà Điều 170 Luật này quy định về hiệu lực thi hành như sau:

   1. Luật này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2022, trừ trường hợp quy định tại khoản 2 Điều này.

   2. Khoản 3 Điều 29 của Luật này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 02 năm 2021.

   3. Luật Bảo vệ môi trường số 55/2014/QH13 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật số 35/2018/QH14, Luật số 39/2019/QH14 và Luật số 61/2020/QH14 hết hiệu lực kể từ ngày Luật này có hiệu lực thi hành.

   Như vậy, từ 01/01/2022 sẽ áp dụng quy định nộp tiền thu gom rác theo kg.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn