Khoan giếng ngoài diện tích đất thổ cư có được không?

Ngày hỏi:07/11/2016

Tôi xin hỏi khoan giếng ngoài diện tích đất thổ cư có được không? Nếu được thủ tục làm ra sao? Cảm ơn quý sở! Lại Trần Hà (Thái Nguyên)

Nội dung này được Sở Tài nguyên và môi trường tỉnh Thái Nguyên tư vấn như sau:

 • 1. Về nội dung có được khoan giếng ngoài diện tích đất thổ cư có được không: Đối với nội dung này sẽ có 2 trường hợp

  - Trường hợp 1: Khoan giếng ngoài diện tích đất không thuộc quyền sử dụng đất của Bạn thì bạn phải có văn bản thỏa thuận với chủ sở hữu diện tích đất về việc đồng ý cho Bạn được sử dụng đất để khoan giếng và có sự chứng nhận của chính quyền địa phương.

  - Trường hợp 2: Khoan giếng trong phần diện tích đất thuộc quyền sử dụng của Bạn thì Bạn phải làm các thủ tục xin đăng ký, cấp phép thăm dò, khai thác nước dưới đất theo quy định củaLuật tài nguyên nước 2012, Nghị định 201/2013/NĐ-CP; Thông tư 27/2014/TT-BTNMT.

  2. Về thủ tục để được khoan giếng: Tại câu hỏi của Bạn chưa nêu rõ lưu lượng khai thác dự kiến là bao nhiêu. Vì vậy Sở Tài nguyên và Môi trường căn cứ theo quy định tại Nghị định 201/2013/NĐ-CP ngày 27/11/2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của luật Tài nguyên nước có ý kiến trả lời như sau:

  - Đối với trường hợp Bạn có nhu cầu khai thác nước dưới đất với lưu lượng từ 10 m3/ngày đêm trở xuống thì Bạn thực hiện đăng ký khai thác nước dưới đất với UBND cấp xã nơi khoan giếng.

  - Đối với trường hợp Bạn khai thác với lưu lượng trên 10 m3/ngày đêm: Theo quy định tại Khoản 1, Điều 14, Nghị định 201/2013/NĐ-CP thì chủ dự án trước khi xây dựng công trình khai thác nước dưới đất, chủ dự án phải thực hiện thăm dò để đánh giá trữ lượng, chất lượng, khả năng khai thác và phải có giấy phép thăm dò. Việc thi công thăm dò nước dưới đất phải do các Tổ chức, cá nhân đáp ứng đủ các điều kiện về hành nghề khoan nước dưới đất do Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định và phải được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp giấy phép hành nghề khoan nước dưới đất.

  Để được cấp giấy phép thăm dò nước dưới đất, Bạn phải lập hồ sơ đề nghị cấp giấy phép thăm dò nước dưới đất và gửi về Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Tài nguyên và Môi trường để được thẩm định và cấp phép theo quy định. Thành phần hồ sơ bao gồm:

  a) Đơn đề nghị cấp giấy phép;

  b) Đề án thăm dò nước dưới đất đối với công trình có quy mô từ 200 m3/ngày đêm trở lên; thiết kế giếng thăm dò đối với công trình có quy mô nhỏ hơn 200 m3/ngày đêm.

  Trên đây là ý kiến trả lời của Sở Tài nguyên và Môi trường Thái Nguyên để Bạn biết, thực hiện.


Nguồn:

THƯ VIỆN PHÁP LUẬT
Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
Ý kiến bạn đọc
ĐANG PHÂN TÍCH CĂN CỨ PHÁP LÝ
 • đang phân tích....
Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn