Khu vực dự kiến khai thác của đơn vị nằm trong vùng hạn chế khai thác

Ngày hỏi:21/02/2014
Tôi muốn hỏi hiện công ty tôi (Công ty Cảng hàng không quốc tế Nội Bài) đang khai thác nước dưới đất trong tâng chứa nước Pleistocen (qp) với cồng suất 6.000 m3/ngày, nhưng do nhu cầu hiện công ty tôi muốn xin phép tăng lưu lượng khai thác lên 9.000 m3/ngày. Cho tôi hỏi khu vực này có thuộc vùng cấm, hạn chế mà thành phố ban hành không (tôi đã đọc quyết đinh 161/QĐ-UBND ngày 09 tháng 01 năm 2012 nhưng quyết định nêu không rõ) và thủ tục như thế nào? Về câu hỏi của ông Bùi Tân Thành có địa chỉ: themoivui035@gmail.com

  Nội dung này được Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội tư vấn như sau:

  • - Căn cứ Quyết định số161/QĐ-UBND ngày 09/01/2012 của UBND Thành phố thì khu vực dự kiến khai thác của đơn vị nằm trong vùng hạn chế khai thác (phụ lục II.c: lộ đá gốc). Theo đề nghị của công ty cần nâng công suất khai thác từ 6000m3/ngày-đêm lên 9000 m3/ngày – đêm thì phải thực hiện việc điều tra, đánh giá cụ thể về trữ lượng nước dưới đất của khu vực dự kiên khai thác.

   - Căn cứ Điểm 1, Điều 28, Nghị định 201/2013/NĐ-CP ngày 27/11/2013 của Chính phủ, đối với lưu lượng khai thác 9000m3/ng - đêm thuộc thẩm quyền cấp phép của Bộ Tài nguyên và Môi trường. Thủ tục hành chính và trình tự thực hiện theo quy định tại Quyết định số 1877/QĐ-BTNMT ngày ngày 04 tháng 9 năm 2014 về việc công bố thủ tục hành chính lĩnh vực tài nguyên nước thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Tài nguyên và Môi trường.

   - Thủ tục pháp lý cần thực hiện: Căn cứ Điều 52 Luật Tài nguyên nước năm 2012

   + Lập hồ sơ đề nghị cấp giấy phép thăm dò nước dưới đất.

   + Sau khi thực hiện công tác thăm dò nước dưới đất, Công ty phải lập Hồ sơ đề nghị cấp giấy phép khai thác, sử dụng nước dưới đất.


  Nguồn:

  Cổng thông tin điện tử của Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn