Khung Cơ sở dữ liệu tài nguyên môi trường biển và hải đảo

Ngày hỏi:07/11/2016

Chúng tôi được UBND tỉnh giao thực hiện triển khai Thông tư 20/2016/TT-BTNMT của Bộ TN&MT về Xây dựng, khai thác và sử dụng TNMT biển và hải đảo, trong đó có quy định cơ sở dữ liệu phải xây dựng theo Khung cơ sở dữ liệu TNMT biển và hải đảo. Nhưng tôi tìm hiểu không thấy khung cơ sở dữ liệu TNMT biển và hải đảo được quy định tại đâu? Bộ TNMT đã có khung csdl TNMT biển và hải đao chưa?

Nội dung này được Bộ Tài nguyên và Môi trường tư vấn như sau:

  • Thông tư 20/2016/TT-BTNMT ngày 25/8/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định việc xây dựng, khai thác và sử dụng cơ sở dữ liệu (CSDL) tài nguyên, môi trường biển và hải đảo. Thông tin, dữ liệu về tài nguyên và môi trường biển - hải đảo rất phức tạp, đa ngành, đa lĩnh vực, đa dạng, phạm vi lớn gồm đầy đủ thông tin, dữ liệu về tài nguyên và môi trường vùng ven bờ và vùng biển; các loại dữ liệu gồm các loại thông tin có cấu trúc, phi cấu trúc và hỗn hợp. Nhằm chuẩn hóa thông tin, bảo đảm tích hợp dữ liệu của Bộ Tài nguyên và Môi trường, các Bộ, ngành và các địa phương, Bộ Tài nguyên và Môi trường đang nghiên cứu xay dựng Khung CSDL để ban hành trong thời gian tới. Tuy nhiên, để chủ động trong thực hiện nhiệm vụ xây dựng CSDL của từng địa phương, cần lưu ý:

    - Quá trình xây dựng CSDL tài nguyên môi trường biển và hải đảo hình thành từng bước qua các công tác quan trắc, điều tra, đo đạc.. của nhiều ngành, lĩnh vực. Vì vậy các đơn vị liên quan cần chủ động áp dụng các tiêu chuẩn do Nhà nước đã ban hành chuẩn thông tin, dữ liệu liên quan như: Thông tư 22/2013/TT-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông về Danh mục tiêu chuẩn kỹ thuật về ứng dụng công nghệ thông tin trong cơ quan nhà nước và các lĩnh vực thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường đã quy định về chuẩn thông tin (VD: thống tin đại lý, thông tin đất đai..) để xây dựng CSDL phục vụ quản lý Nhà nước, phát triển KT-XH, người dân và doanh nghiệp.

    - Khi Bộ Tài nguyên và Môi trường hoàn thành Khung CSDL sẽ áp dụng, chuẩn hóa lại CSDL để bảo đảm khả năng tích hợp chung đối với CSDL tài nguyên môi trường biển và hải đảo quốc gia, phục vụ công bố, công khai, chia sẻ dùng chung.


Nguồn:

THƯ VIỆN PHÁP LUẬT
Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
Ý kiến bạn đọc
THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn