Kiểm tra, giám sát thực hiện và điều chỉnh thuyết minh, hợp đồng khoa học và công nghệ

Ngày hỏi:22/12/2018

Theo tôi được biết nhiệm vụ khoa học công nghệ là những vấn đề khoa học và công nghệ cần được giải đáp để đáp ứng yêu cầu thực tiễn của các đơn vị thuộc phạm vi quan lý nhà nước. Anh chị cho tôi hỏi theo quy định hiện nay thì việc Kiểm tra, giám sát thực hiện và điều chỉnh thuyết minh, hợp đồng khoa học và công nghệ được quy định như thế nào? Mong anh chị giải đáp giúp tôi.

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Tại Điều 12 Thông tư 66/2017/TT-BTNMT quy định Kiểm tra, giám sát thực hiện và điều chỉnh thuyết minh, hợp đồng khoa học và công nghệ như sau:

   1. Các nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia thuộc phạm vi quản lý của Bộ Khoa học và Công nghệ và các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ chủ trì:

   - Việc kiểm tra, giám sát các nhiệm vụ khoa học và công nghệ được thực hiện theo quy chế quản lý của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ và quy chế quản lý Chương trình;

   - Trường hợp cần thiết, Bộ Tài nguyên và Môi trường tổ chức đoàn kiểm tra đột xuất các nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia do các đơn vị thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường chủ trì thực hiện.

   2. Các nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia thuộc Chương trình khoa học và công nghệ do Bộ Tài nguyên và Môi trường chủ trì:

   - Việc kiểm tra, giám sát các nhiệm vụ khoa học và công nghệ được thực hiện theo quy chế quản lý của Chương trình;

   - Thủ trưởng đơn vị trực thuộc Bộ (cơ quan quản lý cấp trên trực tiếp của tổ chức chủ trì hoặc cơ quan được giao chủ trì nhiệm vụ khoa học và công nghệ) có trách nhiệm đôn đốc tổ chức chủ trì (nếu có) và cá nhân chủ nhiệm nhiệm vụ khoa học và công nghệ triển khai các nội dung theo thuyết minh đã được phê duyệt; tổ chức kiểm tra nội bộ tiến độ triển khai và chất lượng sản phẩm của nhiệm vụ khoa học và công nghệ;

   - Trường hợp cần thiết, Bộ Tài nguyên và Môi trường tổ chức kiểm tra đột xuất nội dung, tiến độ thực hiện và tình hình sử dụng kinh phí của các nhiệm vụ khoa học và công nghệ. Thời điểm kiểm tra được thông báo tới tổ chức chủ trì trước 05 ngày làm việc.

   3. Trình tự và nội dung kiểm tra, đánh giá, điều chỉnh trong quá trình thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia sử dụng ngân sách nhà nước được thực hiện theo Thông tư số 04/2015/TT-BKHCN ngày 11 tháng 3 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quy định việc kiểm tra, đánh giá, điều chỉnh và chấm dứt hợp đồng trong quá trình thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia sử dụng ngân sách nhà nước.

   Trên đây là quy định về kiểm tra, giám sát thực hiện và điều chỉnh thuyết minh, hợ đồng khoa học và công nghệ.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  Ý kiến bạn đọc
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn