Kiểm tra nghiệm thu sản phẩm lập bản đồ nhiệt độ bề mặt nước biển

Ngày hỏi:21/12/2018

Chào anh chị, tôi tìm hiểu quy định về lập bản đồ nhiệt độ bề mặt nước biển. Theo tôi được biết bản đồ nhiệt độ bề mặt nước biển là bản đồ chuyên đề thể hiện nội dung thông tin về trường nhiệt độ của bề mặt nước biển. Anh chị cho tôi hỏi việc kiểm tra nghiệm thu sản phẩm lập bản đồ nhiệt độ bề mặt nước biển được quy định như thế nào?

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Tại Điều 18 Thông tư 13/2018/TT-BTNMT quy định kiểm tra nghiệm thu sản phẩm như sau:

   1. Cơ sở để kiểm tra là Thiết kế kỹ thuật - dự toán thành lập bản đồ chuyên đề đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

   2. Các công đoạn kiểm tra, nghiệm thu sản phẩm

   - Kiểm tra, nghiệm thu cấp đơn vị thi công;

   - Kiểm tra, nghiệm thu cấp chủ đầu tư;

   - Thẩm định, nghiệm thu hồ sơ chất lượng, khối lượng sản phẩm.

   3. Các nội dung kiểm tra

   - Độ chính xác và mức độ đầy đủ của các yếu tố cơ sở toán học, các yếu tố nền địa lý, các yếu tố chuyên môn theo thiết kế kỹ thuật - dự toán và mức độ đúng, đủ và sự phù hợp tương quan địa lý giữa các yếu tố chuyên đề với các yếu tố địa lý;

   - Mức độ đúng, đủ và sự phù hợp của bảng chú giải;

   - Mức độ đúng, đủ của việc phân loại, phân lớp các đối tượng là các yếu tố nội dung bản đồ trên các tệp tin bản đồ;

   - Tính đúng và đầy đủ trong việc biểu thị các yếu tố nội dung bản đồ bằng hệ thống ký hiệu đã thiết kế;

   - Tính hợp lý về trình bày bố cục của bản đồ chuyên đề.

   4. Các loại sản phẩm cần kiểm tra

   - Bản đồ giấy: kiểm tra trên bản in phun;

   - Bản đồ dạng số: kiểm tra các tệp tin bản đồ trên máy tính;

   - Các loại dữ liệu ảnh viễn thám, bản đồ trên CD-ROM và trên Internet phải kiểm tra trên máy tính. Bản đồ trên Internet phải kiểm tra trực tiếp trong môi trường Internet để kiểm nghiệm đường dẫn, tốc độ đường truyền.

   Trên đây là quy định về kiểm tra nghiệm thu sản phẩm lập bản đồ nhiệt độ bề mặt nước biển.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn