Ký thuyết minh và hợp đồng nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ cấp quốc gia

Ngày hỏi:21/12/2018

Tôi hiện đang công tác tại đơn vị thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường, tôi đang tìm hiểu các quy định về nhiệm vụ khoa học và công nghệ. Anh chị cho tôi hỏi theo quy định hiện nay thì việc ký thuyết minh và hợp đồng nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ cấp quốc gia được quy định như thế nào? Mong anh chị giải đáp giúp tôi.

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Tại Khoản 3 và Khoản 4 Điều 11 Thông tư 66/2017/TT-BTNMT quy định Ký thuyết minh và hợp đồng nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ cấp quốc gia như sau:

   - Ký thuyết minh và hợp đồng nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ:

   + Các nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia thuộc phạm vi quản lý của Bộ Khoa học và Công nghệ và các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ do các đơn vị thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường chủ trì thực hiện, Vụ trưởng Vụ Khoa học và Công nghệ đại diện cơ quan chủ quản ký thuyết minh nhiệm vụ khoa học và công nghệ;

   + Các nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia thuộc Chương trình khoa học và công nghệ do Bộ Tài nguyên và Môi trường được giao chủ trì, Vụ trưởng Vụ Khoa học và Công nghệ ký phê duyệt thuyết minh, dự toán và hợp đồng nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ.

   - Trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ khi thuyết minh nhiệm vụ khoa học và công nghệ được phê duyệt và hợp đồng nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ được ký, chủ nhiệm nhiệm vụ có trách nhiệm nộp 01 bộ hồ sơ, gồm thuyết minh và hợp đồng về Bộ Tài nguyên và Môi trường (qua Vụ Khoa học và Công nghệ), cơ quan quản lý cấp trên trực tiếp của tổ chức chủ trì (nếu có) và đơn vị chuyển giao kết quả nghiên cứu.

   Trên đây là quy định về ký thuyết minh và hợp đồng nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ cấp quốc gia.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn