Lập chương trình quản lý tổng hợp tài nguyên vùng bờ

Ngày hỏi:23/02/2017

Lập chương trình quản lý tổng hợp tài nguyên vùng bờ. Chào Ban biên tập Thư Ký Luật, tôi tên là Hoài Thanh, có vấn đề thắc mắc cần Ban biên tập tư vấn. Cho tôi hỏi, pháp luật hiện hành quy định về Lập chương trình quản lý tổng hợp tài nguyên vùng bờ như thế nào? Mong nhận được tư vấn của Ban biên tập Thư Ký Luật. Chân thành cảm ơn!

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Theo quy định tại Điều 14 Nghị định 40/2016/NĐ-CP hướng dẫn Luật tài nguyên môi trường biển hải đảo thì:

   1. Bộ Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm xây dựng Đề cương chương trình quản lý tổng hợp tài nguyên vùng bờ có phạm vi liên tỉnh và gửi lấy ý kiến của các bộ, ngành, Ủy ban nhân dân các tỉnh có biển có liên quan.

   2. Ủy ban nhân dân các tỉnh có biển có trách nhiệm xây dựng Đề cương chương trình quản lý tổng hợp tài nguyên vùng bờ có phạm vi trong một tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương và gửi lấy ý kiến của Bộ Tài nguyên và Môi trường, các bộ, ngành có liên quan.

   3. Đề cương chương trình gồm các nội dung chính sau:

   a) Sự cần thiết, tính cấp bách và ý nghĩa thực tiễn của chương trình;

   b) Nguyên tắc, căn cứ lập chương trình;

   c) Mục tiêu, thời hạn của chương trình;

   d) Phạm vi, ranh giới khu vực vùng bờ cần phải lập chương trình;

   đ) Các vấn đề cần giải quyết để quản lý tổng hợp;

   e) Các nội dung chủ yếu của chương trình; các chỉ số đánh giá kết quả thực hiện chương trình.

   4. Trên cơ sở ý kiến góp ý của các cơ quan về Đề cương chương trình, cơ quan chủ trì lập chương trình có trách nhiệm xây dựng dự thảo chương trình, lấy ý kiến của các cơ quan, cộng đồng dân cư, tổ chức, cá nhân có liên quan.

   Trên đây là tư vấn của Ban biên tập Thư Ký Luật về Lập chương trình quản lý tổng hợp tài nguyên vùng bờ. Bạn nên tham khảo chi tiết Nghị định 40/2016/NĐ-CP để nắm rõ quy định này.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn