Lập quy hoạch tổng thể khai thác, sử dụng bền vững tài nguyên vùng bờ

Ngày hỏi:23/02/2017

Lập quy hoạch tổng thể khai thác, sử dụng bền vững tài nguyên vùng bờ. Chào Ban biên tập Thư Ký Luật, tôi tên là Hoài Nam, có vấn đề thắc mắc cần Ban biên tập tư vấn. Cho tôi hỏi, pháp luật hiện hành quy định về việc Lập quy hoạch tổng thể khai thác, sử dụng bền vững tài nguyên vùng bờ được quy định thế nào? Mong nhận được tư vấn của Ban biên tập Thư Ký Luật. Chân thành cảm ơn!

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Theo quy định tại Điều 9 Nghị định 40/2016/NĐ-CP hướng dẫn Luật tài nguyên môi trường biển hải đảo thì:

   1. Bộ Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm xây dựng Đề cương quy hoạch và gửi lấy ý kiến của các bộ, ngành có liên quan và Ủy ban nhân dân các tỉnh có biển. Đề cương quy hoạch gồm các nội dung chính sau:

   a) Sự cần thiết, tính cấp bách và ý nghĩa thực tiễn của quy hoạch;

   b) Các căn cứ lập quy hoạch;

   c) Phạm vi, thời kỳ lập, tầm nhìn quy hoạch;

   d) Mục tiêu, các định hướng và nội dung chủ yếu của quy hoạch.

   2. Trên cơ sở ý kiến của các cơ quan quy định tại Khoản 1 Điều này, Bộ Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm xây dựng dự thảo quy hoạch, lấy ý kiến của các cơ quan, cộng đồng dân cư, tổ chức, cá nhân có liên quan theo quy định tại Điều 10 Nghị định này; tổ chức đánh giá môi trường chiến lược theo quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường.

   Trên đây là tư vấn của Ban biên tập Thư Ký Luật về Lập quy hoạch tổng thể khai thác, sử dụng bền vững tài nguyên vùng bờ. Bạn nên tham khảo chi tiết Nghị định 40/2016/NĐ-CP để nắm rõ quy định này.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn