Lấy ý kiến cộng động dân cư bị ảnh hưởng do hoạt động xả nước thải của mình trong quá trình lập Dự án

Ngày hỏi:07/11/2016

Trường hợp nhà máy sản xuất nằm trong KCN và phù hợp với phân khu chức năng theo quy hoạch, theo luật BVMT thì khi làm ĐTM không cần phải tham vấn cộng đồng. Tuy nhiên, khi làm hồ sơ xin cấp phép xả nước thải vào nguồn nước cho công trình xả thải có quy mô > 10.000 m3/ngày thì theo quy định của Luật Tài nguyên nước năm 2012 và Nghị định số 201/2013/NĐ-CP ngày 27/11/2013, Công ty phải tiến hành tham vấn cộng đồng cho dự án đầu tư. Như vậy trong trường hợp này Công ty có cần tham vấn cộng đồng hay không? Nếu có thì tham vấn cho công trình xả thải (theo Nghị định số 201/2013/NĐ-CP ngày 27/11/2013) hay tham vấn cho dự án đầu tư (ĐTM đã được phê duyệt)? Phạm Quang Chánh (Bình Dương)

Nội dung này được Bộ Tài nguyên và Môi trường tư vấn như sau:

  • Đối với trường hợp của Công ty, theo quy định của pháp luật về tài nguyên nước, Công ty phải lấy ý kiến cộng động dân cư bị ảnh hưởng do hoạt động xả nước thải của mình trong quá trình lập Dự án. Kết quả lấy ý kiến cộng đồng là một trong những hồ sơ tài liệu để xem xét quyết định đầu tư dự án. Đồng thời khi nộp hồ sơ cấp phép xả thải phải gủi kèm theo kết quả nay. Việc thực hiện lấy ý kiến cộng đồng là một trong những điều kiện để được xem xét khi xem xét cấp phep xả nước thải quy định tại Điều 20 Nghị định 201/2013/NĐ-CP ngày 27/11/2013, Việc lấy ý cộng đồng phải thực hiện theo quy định tại Điều 2 của Nghị định 201/2013/NĐ-CP chứ không phải là tham vấn cộng đồng cho công trình xả thải hay DTM như quý vị nêu.


Nguồn:

THƯ VIỆN PHÁP LUẬT
Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
Ý kiến bạn đọc
ĐANG PHÂN TÍCH CĂN CỨ PHÁP LÝ
  • đang phân tích....
THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn