Lưu giữ chất thải nguy hại phải đáp ứng yêu cầu nào?

Ngày hỏi:01/02/2021

Khi lưu giữ chất thải nguy hại thì cần phải đáp ứng các yêu cầu nào? Xin được hỗ trợ theo quy định mới.

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Theo Khoản 2 Điều 83 Luật Bảo vệ môi trường 2020 (Có hiệu lực từ 01/01/2022) quy định về việc lưu giữ chất thải nguy hại phải đáp ứng các yêu cầu sau đây:

   - Phải được lưu giữ riêng theo loại đã được phân loại;

   - Không để lẫn chất thải nguy hại với chất thải thông thường;

   - Không làm phát tán bụi, rò rỉ chất thải lỏng ra môi trường;

   - Chỉ được lưu giữ trong một khoảng thời gian nhất định theo quy định của pháp luật.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn