Lưu vực sông được định nghĩa như thế nào trước ngày 01/01/2013?

Theo dõi sự thay đổi của Lưu vực sông
Ngày hỏi:28/08/2018

Theo tôi được biết thì hiện nay, các khái niệm như lưu vực sông, lưu vực sông liên tỉnh được quy định cụ thể tại Luật Tài nguyên nước 2012. Vậy, cho tôi hỏi: Trước khi Luật Tài nguyên nước 2012 được đưa vào áp dụng tức trước ngày 01/01/2013 thì lưu vực sông được định nghĩa như thế nào?

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Trước ngày 01/01/2013, lưu vực sông được định nghĩa tại Khoản 15 Điều 3 Luật Tài nguyên nước 1998 với nội dung như sau:

   Lưu vực sông là vùng địa lýmà trong phạm vi đó nước mặt, nước dưới đất chảy tự nhiên vào sông.

   Bên cạnh đó, tại Điều này còn có định nghĩa về quy hoạch lưu vực sông như sau:

   Quy hoạch lưu vực sông là quy hoạch về bảo vệ, khai thác, sử dụng nguồn nước,phát triển tài nguyên nước, phòng, chống và khắc phục hậu quả tác hại do nước gây ra trong lưu vực sông.

   Trên đây là nội dung trả lời về định nghĩa lưu vực sông trước ngày 01/01/2013. Bạn có thể tìm hiểu thêm thông tin về vấn đề này tại Luật Tài nguyên nước 1998.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn