Mạng thông tin chuyên dùng phục vụ hoạt động chỉ đạo, chỉ huy phòng chống thiên tai gồm những gì?

Ngày hỏi:12/08/2021

Cho hỏi, mạng thông tin chuyên dùng phục vụ hoạt động chỉ đạo, chỉ huy phòng chống thiên tai bao gồm những gì? Nhờ tư vấn.

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Căn cứ Khoản 2 Điều 5 Nghị định 66/2021/NĐ-CP có quy định mạng thông tin chuyên dùng, bao gồm:

   a) Đường dây nóng phục vụ trực tiếp công tác chỉ đạo, chỉ huy phòng, chống thiên tai;

   b) Mạng viễn thông dùng riêng phục vụ cơ quan Đảng, Nhà nước, quốc phòng, an ninh, phòng chống thiên tai; các xe ô tô chuyên dùng phục vụ thông tin phòng chống thiên tai;

   c) Mạng bưu chính phục vụ cơ quan Đảng, Nhà nước, quốc phòng, an ninh;

   d) Mạng viễn thông dùng riêng, mạng bưu chính của cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp khác;

   đ) Mạng thông tin cảnh báo sóng thần, kết hợp cảnh báo thiên tai khác;

   e) Mạng lưới thông tin cảnh báo từ hệ thống quan trắc chuyên dùng.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn