Mua bảo hiểm trách nhiệm bồi thường thiệt hại về môi trường như thế nào?

Ngày hỏi:07/11/2016

Nghị định số 19/2015/NĐ-CP, chương VI, Mục 2, điều 31, khoản 1, điểm b quy định “Tổ chức, cá nhân hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ sau đây phải có trách nhiệm mua bảo hiểm trách nhiệm bồi thường thiệt hại về môi trường hoặc trích lập quỹ dự phòng rủi ro theo quy định của pháp luật”. Công ty chúng tôi thuộc nhóm sản xuất hóa chất, có nghĩa là đối tượng phải mua bảo hiểm trách nhiệm bồi thường thiệt hại về môi trường hoặc trích lập quỹ dự phòng rủi ro. Tuy nhiên, do chưa có thông tư hướng dẫn chi tiết nên công ty chúng tôi không biết triển khai thế nào. Mong quý cơ quan hướng dẫn.

Nội dung này được Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Đồng Nai tư vấn như sau:

  • Theo quy định tại khoản 2, và khoản 3, điều 31, Nghị định 19/22015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 của Chính phủ:

    “2. Căn cứ vào loại hình, quy mô, tính chất, địa điểm hoạt động, Bộ Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính và các cơ quan có liên quan lập danh mục đối tượng phải mua bảo hiểm trách nhiệm bồi thường thiệt hại về môi trường; quy định mức trách nhiệm tối thiểu đối với từng đối tượng.

    3. Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết việc trích lập quỹ dự phòng rủi ro.”

    Ngày 20/6/2016, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư 86/2016/TT-BTC hướng dẫn một số nội dung về quỹ dự phòng rủi ro, bồi thường thiệt hại về môi trường theo quy định tại Nghị định 19/2015/NĐ-CP ngày 14/2/2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật bảo vệ môi trường; trong đó có quy định tổ chức, cá nhân hoạt động sản xuất kinh doanh đã mua bảo hiểm trách nhiệm bồi thường thiệt hại về môi trường, các doanh nghiệp đã được quy định riêng về Quỹ Môi trường tập trung không thuộc đối tượng áp dụng của Thông tư này.

    Tuy nhiên, hiện nay Bộ Tài nguyên và Môi trường chưa có quy định về đối tượng phải mua bảo hiểm trách nhiệm bồi thường thiệt hại về môi trường vì vậy chưa có cơ sở để xác định Công ty thuộc đối tượng phải mua bảo hiểm trách nhiệm bồi thường thiệt hại về môi trường hay thuộc đối tượng trích lập Quỹ dự phòng rủi ro, bồi thường thiệt hại về môi trường. Sở Tài nguyên và Môi trường sẽ tổng hợp ý kiến của quý Công ty, kiến nghị Bộ Tài nguyên và Môi trường sớm ban hành quy định này để các Doanh nghiệp có cơ sở thực hiện.


Nguồn:

THƯ VIỆN PHÁP LUẬT
Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
Ý kiến bạn đọc
ĐANG PHÂN TÍCH CĂN CỨ PHÁP LÝ
  • đang phân tích....
Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn