Mức độ đánh giá độ tin cậy dự báo, cảnh báo các yếu tố và hiện tượng hải văn

Ngày hỏi:02/10/2019

Từ tháng 11/2019 thì độ tin cậy dự báo, cảnh báo các yếu tố và hiện tượng hải văn được đánh giá theo các mức nào? Mong được giải đáp.

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Độ tin cậy dự báo, cảnh báo các yếu tố và hiện tượng hải văn được đánh giá theo các mức quy định tại Khoản 1 Điều 5 Thông tư 16/2019/TT-BTNMT (Có hiệu lực ngày 15/11/2019) cụ thể như sau:

   - Mức “Đủ độ tin cậy” được biểu thị bằng dấu “+” trong các bảng đánh giá độ tin cậy dự báo của các yếu tố, hiện tượng dự báo, cảnh báo;

   - Mức “Không đủ độ tin cậy” được biểu thị bằng dấu “-” trong các bảng đánh giá độ tin cậy dự báo của các yếu tố, hiện tượng dự báo, cảnh báo.

   Như vậy độ tin cậy dự báo, cảnh báo các yếu tố và hiện tượng hải văn được đánh giá theo 02 mức "đủ tin cậy" và "không đủ tin cậy"

   Ban biên tập phản hồi đến bạn.


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  Công trình phòng chống thiên tai
  Phòng chống thiên tai
  Rủi ro thiên tai
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn