Nghĩa vụ cung cấp thông tin hóa chất

Ngày hỏi:05/01/2019

Vì tính chất công việc có liên quan đến hóa chất nên tôi có thắc mắc mong Ban biên tập tư vấn giúp tôi. Cho tôi hỏi nghĩa vụ cung cấp thông tin hóa chất được quy định như thế nào?

Thanh Vy (vy***@gmail.com)

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Nghĩa vụ cung cấp thông tin hóa chất được quy định tại Điều 49 Luật Hóa chất 2007 như sau:

   Tổ chức, cá nhân hoạt động hóa chất có nghĩa vụ cung cấp đầy đủ, kịp thời, chính xác thông tin theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền trong các trường hợp sau đây:

   1. Sự cố hóa chất xảy ra trong cơ sở hoạt động hóa chất;

   2. Phục vụ yêu cầu phòng ngừa thảm họa tự nhiên có khả năng gây ra sự cố hóa chất của cơ sở hoạt động hóa chất;

   3. Phục vụ điều tra, khảo sát để xây dựng chiến lược, kế hoạch phát triển công nghiệp hóa chất; (Khoản này được sửa đổi bởi Khoản 3 Điều 7 Luật sửa đổi bổ sung một số điều của 11 Luật có liên quan đến quy hoạch 2018)

   4. Phục vụ công tác thanh tra, kiểm tra trong hoạt động hóa chất.

   Trên đây là nội dung quy định về nghĩa vụ cung cấp thông tin hóa chất. Để hiểu rõ hơn về vấn đề này, bạn nên tham khảo thêm tại Luật Hóa chất 2007.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn