Nguồn kinh phí từ ngân sách nhà nước để tái tạo nguồn lợi thuỷ sản được sử dụng như thế nào?

Ngày hỏi:27/06/2017

Nguồn kinh phí từ ngân sách nhà nước để tái tạo nguồn lợi thuỷ sản được sử dụng cho các nhiệm vụ nào? Xin chào Ban biên tập Thư Ký Luật, tôi là Bùi Quang Linh, hiện tại đang là sinh viên. Tôi đang tìm hiểu các quy định của pháp luật liên quan đến thủy sản tại Việt Nam để phục vụ công tác nghiên cứu làm đề tài và cho công việc học tập. Cho tôi hỏi nguồn kinh phí từ ngân sách nhà nước để tái tạo nguồn lợi thuỷ sản được sử dụng như thế nào?? Tôi có thể tìm hiểu quy định tại văn bản pháp luật nào? Mong nhận được sự phản hồi từ Ban biên tập Thư Ký Luật. Xin cảm ơn!

Bùi Quang Linh (quanglinh*****@gmail.com)

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Nguồn kinh phí từ ngân sách nhà nước để tái tạo nguồn lợi thuỷ sản được sử dụng cho các nhiệm vụ được quy định tại Khoản 2 Điều 6 Nghị định 27/2005/NĐ-CP Hướng dẫn Luật Thủy sản. Cụ thể là:

   Nguồn kinh phí từ ngân sách nhà nước để tái tạo nguồn lợi thuỷ sản được sử dụng cho các nhiệm vụ sau:

   a) Tổ chức thực hiện các dự án tái tạo, bảo vệ và phát triển nguồn lợi thuỷ sản;

   b) Nghiên cứu, đánh giá hiệu quả của hoạt động tái tạo nguồn lợi thuỷ sản;

   c) Tổ chức tuyên truyền, tập huấn kỹ thuật phục vụ công tác tái tạo nguồn lợi thuỷ sản.

   Nguồn kinh phí để tái tạo nguồn lợi thuỷ sản phải được dự toán trong ngân sách trung ương và trong dự toán ngân sách địa phương theo phân cấp quản lý ngân sách nhà nước. Việc quản lý, sử dụng nguồn kinh phí này theo quy định của pháp luật về ngân sách nhà nước.

   Nguồn kinh phí từ ngân sách nhà nước được dự toán để tái tạo nguồn lợi thủy sản chỉ được sử dụng để thực hiện:

   - Tiến hành đầu tư thực hiện các dự án để tái tạo, bảo vệ và phát triển nguồn lợi thủy sản tại vung biển và ven bờ Việt Nam;

   - Phục vụ cho các công tác nghiên cứu, tổ chức đánh giá hiệu quả của hoạt động đầu tư tái tạo, bảo vệ và phát triển nguồn lợi thủy sản tại vung biển và ven bờ Việt Nam;

   - Phục vụ công tác tuyên truyền cho các tất cả cá nhân, tổ chức trong và ngoài nước về tái tạo, bảo vệ và phát triển nguồn lợi thủy sản tại vung biển và ven bờ Việt Nam;

   - Tiến hành các hoạt động tập huấn kỹ thuật cho các cá nhân, tổ chức có liên quan để phục vụ công tác tái tạo, bảo vệ và phát triển nguồn lợi thủy sản tại vung biển và ven bờ Việt Nam;

   Công tác tái tạo, bảo vệ và phát triển nguồn lợi thủy sản nhằm đảm bảo sự phát triển của guống, loài, thực hiện tốt cân bằng sinh học tại các hệ sinh thái tại vung biển và ven bờ Việt Nam.

   Trên đây là nội dung tư vấn của Ban biên tập Thư Ký Luật về sử dụng nguồn kinh phí từ ngân sách nhà nước để tái tạo nguồn lợi thuỷ sản. Để biết thêm thông tin chi tiết, bạn nên thảm khảo thêm thông tin tại Nghị định 27/2005/NĐ-CP.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  Ý kiến bạn đọc

  Có thể bạn quan tâm:
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn