Nguồn thu ngân sách nhà nước từ hoạt động khoáng sản

Ngày hỏi:31/12/2015
Tiền cấp quyền khai thác khoáng sản và thuế tài nguyên, phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản có phải là phí trùng phí không?

  Nội dung này được Cục Thuế Yên Bái tư vấn như sau:

  • Tại Điều 76 Luật Khoáng sản số 60/2010/QH12 ngày 17 tháng 11 năm 2010 của Quốc hội quy định:

   “Điều 76. Nguồn thu ngân sách nhà nước từ hoạt động khoáng sản

   1. Thuế theo quy định của pháp luật về thuế.

   2. Phí, lệ phí theo quy định của pháp luật.

   3. Tiền cấp quyền khai thác khoáng sản”.

   Căn cứ vào quy định nêu trên, tiền cấp quyền khai thác khoáng sản và thuế tài nguyên, phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản là các khoản thu vào NSNN hoàn toàn khác nhau, không phải phí trùng phí.


  Nguồn:

  Trang thông tin Cục thuế Yên Bái
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn