Nguồn vốn đầu tư quản lý, bảo vệ và phát triển rừng ven biển

Ngày hỏi:10/10/2016

Nguồn vốn đầu tư quản lý, bảo vệ và phát triển rừng ven biển. Xin chào Ban biên tập Thư Ký Luật, tôi có một thắc mắc như sau: Hiện nay vấn đề quản lý, bảo vệ và phát triển rừng ven biển vẫn được thực hiện theo các chính sách đầu tư của Nhà nước là chủ yếu. Vậy nguồn vốn đầu tư này được lấy từ những nguồn cụ thể nào, quy định trong văn bản nào? Tôi xin cảm ơn!

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Nội dung mà bạn hỏi liên quan tới Nguồn vốn đầu tư quản lý, bảo vệ và phát triển rừng ven biển được quy định tại Nghị định 119/2016/NĐ-CP quản lý bảo vệ phát triển bền vững rừng ven biển ứng phó với biến đổi khí hậu ( Có hiệu lực từ ngày 10/10/2016).

   Theo đó, Nguồn vốn đầu tư quản lý, bảo vệ và phát triển rừng ven biển được tạo ra từ 3 loại vốn sau:

   1. Ngân sách nhà nước bố trí thông qua các Chương trình, dự án được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt: Chương trình Mục tiêu phát triển lâm nghiệp bền vững; Chương trình Mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững; Chương trình Mục tiêu ứng phó với biến đổi khí hậu và tăng trưởng xanh và các chương trình, dự án khác theo quy định hiện hành của nhà nước.

   2. Vốn tài trợ, vốn vay quốc tế, vốn ODA và các nguồn vốn hợp pháp khác.

   3. Kinh phí đầu tư được thực hiện lồng ghép từ các nguồn vốn nêu trên. Trong đó nguồn vốn sự nghiệp kinh tế:

   a) Các địa phương chưa tự cân đối được ngân sách đầu tư, hỗ trợ vốn có Mục tiêu từ ngân sách trung ương.

   b) Các địa phương đã tự cân đối được ngân sách có trách nhiệm bố trí từ ngân sách địa phương và huy động các nguồn vốn khác để thực hiện các nhiệm vụ bảo vệ và phát triển rừng ven biển.

   (Điều 5 Nghị định 119/2016/NĐ-CP)

   Trên đây là trả lời của Ban biên tập Thư Ký Luật về Nguồn vốn đầu tư quản lý, bảo vệ và phát triển rừng ven biển theo Nghị định 119/2016/NĐ-CP. Bạn vui lòng tham khảo văn bản này để có thể hiểu rõ hơn. Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn