Nguyên tắc giám sát khai thác sử dụng tài nguyên nước được quy định ra sao?

Ngày hỏi:16/10/2021

Liên quan đến quy định về giám sát khai thác, sử dụng tài nguyên nước theo quy định mới. Cho hỏi: Nguyên tắc giám sát khai thác sử dụng tài nguyên nước được quy định ra sao?

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Nguyên tắc giám sát khai thác sử dụng tài nguyên nước được quy định ra sao?
   (ảnh minh họa)
  • Nguyên tắc giám sát khai thác sử dụng tài nguyên nước được quy định tại Điều 3 Thông tư 17/2021/TT-BTNMT (Có hiệu lực từ 30/11/2021), cụ thể như sau:

   1. Bảo đảm chính xác, trung thực, khách quan và thuận tiện cho việc khai thác, sử dụng thông tin, dữ liệu về khai thác, sử dụng tài nguyên nước.

   2. Bảo đảm tính hệ thống, kịp thời, đầy đủ và liên tục nhằm kiểm soát các hoạt động khai thác, sử dụng tài nguyên nước.

   3. Bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ thông tin, dữ liệu về mặt không gian và thời gian, giữa trung ương, địa phương và trên từng lưu vực sông.

   4. Bảo đảm tính thống nhất giữa yêu cầu về giám sát với hoạt động quan trắc của cơ sở được cấp giấy phép khai thác, sử dụng tài nguyên nước.

   5. Các thông số giám sát được quan trắc, đo đạc trực tiếp hoặc tính toán gián tiếp qua các thông số đo đạc khác nhưng phải bảo đảm tính chính xác và trung thực.

   Trân trọng.


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn