Nguyên tắc làm việc của đoàn kiểm tra công trình bảo vệ môi trường phục vụ giai đoạn vận hành dự án

Ngày hỏi:19/12/2018

Chào Ban biên tập, tôi là Nguyễn Minh Huân, công tác trong lĩnh vực môi trường. Tôi có thắc mắc sau mong nhận được phản hồi. Cụ thể: Nguyên tắc làm việc của đoàn kiểm tra công trình bảo vệ môi trường phục vụ giai đoạn vận hành dự án được quy định như thế nào? 

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Nguyên tắc làm việc của đoàn kiểm tra công trình bảo vệ môi trường phục vụ giai đoạn vận hành dự án quy định tại Điều 14 Thông tư 27/2015/TT-BTNMT về đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và kế hoạch bảo vệ môi trường do Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành, cụ thể như sau:

   - Đoàn kiểm tra làm việc theo nguyên tắc thảo luận công khai giữa các thành viên và giữa các thành viên với đại diện chủ dự án trong các cuộc họp và trong quá trình kiểm tra thực tế các công trình bảo vệ môi trường đã thực hiện.

   - Việc kiểm tra thực tế các công trình bảo vệ môi trường của dự án được tiến hành khi:

   + Có sự tham gia của ít nhất hai phần ba (2/3) số lượng thành viên đoàn kiểm tra, trong đó phải có Trưởng đoàn (hoặc Phó Trưởng đoàn khi được Trưởng đoàn ủy quyền) và Thư ký đoàn kiểm tra;

   + Có sự tham gia của đại diện có thẩm quyền của chủ dự án.

   Ban biên tập phản hồi thông tin đến bạn.


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn