Nhân giống cây trồng được quy định như thế nào?

Ngày hỏi:02/12/2014
Nhân giống cây trồng được quy định như thế nào?

  Nội dung này được Báo Nông nghiệp Việt nam tư vấn như sau:

  • Theo quy định tại Điều 39 Pháp lệnh Giống cây trồng số 15/2004/PL-UBTVQH ngày 24/3/2004, nhân giống cây trồng được quy định cụ thể như sau: 1. Ðối với giống cây trồng có bao bì chứa đựng khi kinh doanh phải được ghi nhãn với các nội dung sau đây: a) Tên giống cây trồng. b) Tên và địa chỉ của cơ sở sản xuất, kinh doanh chịu trách nhiệm về giống cây trồng. c) Ðịnh lượng giống cây trồng. d) Chỉ tiêu chất lượng chủ yếu. đ) Ngày sản xuất, thời hạn sử dụng. e) Hướng dẫn bảo quản và sử dụng. g) Tên nước sản xuất đối với giống cây trồng nhập khẩu. 2. Ðối với giống cây trồng không có bao bì chứa đựng và những nội dung: Tên giống cây trồng; tên và địa chỉ của cơ sở sản xuất, kinh doanh chịu trách nhiệm về giống cây trồng; định lượng giống cây trồng; chỉ tiêu chất lượng chủ yếu; ngày sản xuất, thời hạn sử dụng; hướng dẫn bảo quản và sử dụng; tên nước sản xuất đối với giống cây trồng nhập khẩu không ghi được đầy đủ trên nhãn thì phải ghi vào tài liệu kèm theo giống cây trồng khi kinh doanh.


  Nguồn:

  nongnghiep.vn
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  Ý kiến bạn đọc
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn