Nhiệm vụ chỉ huy chữa cháy theo Nghị định 136

Ngày hỏi:09/12/2020

Người chỉ huy chữa cháy là người có chức vụ cao nhất. Vậy theo quy định mới có có những nhiệm vụ nào?

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Theo Khoản 1 Điều 22 Nghị định 136/2020/NĐ-CP (Có hiệu lực từ 10/01/2021) thì nội dung này được quy định như sau:

   Nhiệm vụ chỉ huy chữa cháy:

   - Huy động lực lượng, phương tiện, tài sản, nguồn nước, chất và vật liệu chữa cháy để chữa cháy;

   - Xác định khu vực chữa cháy, đề ra và tổ chức thực hiện các biện pháp kỹ thuật, chiến thuật chữa cháy;

   - Đề ra các yêu cầu về bảo đảm giao thông, trật tự;

   - Tổ chức hậu cần chữa cháy, phục vụ chữa cháy và y tế;

   - Tổ chức thông tin liên lạc phục vụ chữa cháy;

   - Tổ chức công tác chính trị tư tưởng trong chữa cháy;

   - Tổ chức thông tin về vụ cháy;

   - Quyết định kết thúc hoạt động chữa cháy;

   - Phối hợp tổ chức bảo vệ hiện trường vụ cháy;

   - Tổ chức rút kinh nghiệm vụ cháy;

   - Đề xuất các yêu cầu khác phục vụ cho chữa cháy.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn