Nhiệm vụ của Chủ tịch Hội đồng thẩm định hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép tiếp cận nguồn gen để nghiên cứu vì mục đích

Ngày hỏi:20/09/2019

Ngoài các nhiệm vụ, quyền hạn của Ủy viên Hội đồng thì Chủ tịch Hội đồng thẩm định hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép tiếp cận nguồn gen để nghiên cứu vì mục đích thương mại có thêm những nhiệm vụ gì?

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Căn cứ Khoản 2 Điều 6 Thông tư 15/2019/TT-BTNMT (Có hiệu lực 28/10/2019) quy định nhiệm vụ, quyền hạn của Chủ tịch Hội đồng thẩm định hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép tiếp cận nguồn gen để nghiên cứu vì mục đích thương mại, cụ thể như sau:

   => Ngoài trách nhiệm và quyền hạn của Ủy viên Hội đồng quy định tại Khoản 1 Điều 6 Thông tư 15/2019/TT-BTNMT , Chủ tịch Hội đồng còn có trách nhiệm và quyền hạn sau đây:

   - Quyết định triệu tập cuộc họp của Hội đồng;

   - Điều hành cuộc họp của Hội đồng theo quy định tại Điều 8 Thông tư này;

   - Xử lý các ý kiến được nêu trong cuộc họp của Hội đồng; kết luận cuộc họp của Hội đồng và chịu trách nhiệm về các kết luận của Hội đồng;

   - Ký biên bản cuộc họp của Hội đồng và chịu trách nhiệm về tính đầy đủ, trung thực của các nội dung ghi trong biên bản các cuộc họp của Hội đồng.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn