Nhiệm vụ của Quỷ bảo vệ rừng

Ngày hỏi:16/10/2014

Nhiệm vụ của Quỷ bảo vệ rừng là gì?

  Nội dung này được Sở Nông nghiệp và phát triển Nông thôn Đồng Nai tư vấn như sau:

  • Quỹ bảo vệ và phát triển rừng có nhiệm vụ trọng tâm như sau:

   1. Phối hợp với bên sử dụng DVMTR xác định số tiền phải chi trả của từng đối tượng sử dụng dịch vụ theo kỳ thanh toán.

   2. Đại diện cho bên cung ứng DVMTR ký hợp đồng với bên sử dụng DVMTR phải trả tiền ủy thác về Quỹ, xác định trách nhiệm của mỗi bên, là căn cứ để giám sát, kiểm tra và xử lý trách nhiệm của mỗi bên trong việc chi trả và sử dụng tiền chi trả DVMTR.

   3. Lập kế hoạch quản lý, sử dụng (thu, chi) tiền chi trả DVMTR hàng năm trình UBND tỉnh phê duyệt thực hiện.

   4. Tiếp nhận tiền ủy thác của bên sử dụng DVMTR, từ nguồn điều phối của Quỹ Trung ương hoặc từ nguồn thu trực tiếp.

   5. Lập dự toán chi tiêu kinh phí chi cho các hoạt động của Quỹ từ nguồn trích 10%.

   6. Thông báo bằng văn bản cho từng chủ rừng số tiền chi trả DVMTR.

   7. Thực hiện việc chi trả tiền DVMTR cho các chủ rừng trên cơ sở số lượng và chất lượng rừng có xác nhận của Sở Nông nghiệp và PTNT (đối với chủ rừng là tổ chức), có xác nhận của cơ quan chuyên môn về lâm nghiệp cấp huyện do UBND cấp huyện chỉ định (đối với chủ rừng là hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư thôn).

   8. Làm đầu mối giúp cơ quan nhà nước có thẩm quyền tổ chức kiểm tra các chủ rừng trong việc cung ứng DVMTR, và thanh toán tiền chi trả DVMTR; kiểm tra việc nộp tiền chi trả của bên sử dụng DVMTR.

   9. Tổ chức các hoạt động thông tin, tuyên truyền, tập huấn về chi trả DVMTR cho cán bộ cấp huyện, xã và người dân.

   10. Báo cáo Sở Nông nghiệp và PTNT, UBND cấp tỉnh và Quỹ Trung ương về tình hình thu, chi tiền DVMTR của địa phương hàng năm.


  Nguồn:

  Sở Lao Động Thương Binh và Xã Hội tỉnh Đồng Nai
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  Ý kiến bạn đọc
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn