Nhiệm vụ của UBND cấp xã trong triển khai thực hiện chính sách chi trả DVMTR

Ngày hỏi:15/10/2014

Nhiệm vụ của UBND cấp xã trong triển khai thực hiện chính sách chi trả DVMTR là gì?

  Nội dung này được Sở Nông nghiệp và phát triển Nông thôn Đồng Nai tư vấn như sau:

  • Trong thực hiện chính sách chi trả DVMTR, UBND cấp xã có các nhiệm vụ sau:

   a) Tổ chức phổ biến, quán triệt, tuyên truyền và thực hiện chính sách chi trả DVMTR theo Nghị định 99/2010/NĐ-CP.

   b) Chỉ đạo Trưởng ấp tổng hợp, công khai danh sách các chủ rừng là hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư thôn tự kê khai kết quả bảo vệ rừng cung ứng DVMTR; giải quyết kiến nghị của các chủ rừng, trường hợp không giải quyết được thì chuyển hồ sơ về Hạt Kiểm lâm giải quyết.

   c) Giao Kiểm lâm địa bàn làm đầu mối tổng hợp diện tích rừng được chi trả DVMTR của các chủ rừng là hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư thôn trên địa bàn quản lý, gửi Hạt Kiểm lâm xác nhận về kết quả bảo vệ rừng.

   d) Tham gia kiểm tra, giám sát thực hiện chính sách chi trả DVMTR trên địa bàn.

   e) Phối hợp với Tổ chức chi trả cấp huyện thanh toán ủy thác tiền chi trả DVMTR đến từng chủ rừng là hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư thôn.


  Nguồn:

  Sở Lao Động Thương Binh và Xã Hội tỉnh Đồng Nai
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  Ý kiến bạn đọc
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn
  TỪ KHÓA NỔI BẬT