Như thế nào là sự cố chất thải mức thảm họa?

Ngày hỏi:16/05/2020

Về việc phân loại sự cố chất thải, cho hỏi như thế nào là sự cố chất thải mức thảm họa?

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Như thế nào là sự cố chất thải mức thảm họa?
   (ảnh minh họa)
  • Căn cứ theo Khoản 4 Điều 4 Quy chế ứng phó sự cố chất thải Ban hành kèm theo Quyết định 09/2020/QĐ-TTg:

   - Sự cố mức độ thảm họa là sự cố đặc biệt nghiêm trọng, có ảnh hưởng lớn đến quốc phòng, an ninh, ngoại giao. Việc ứng phó sự cố mức độ thảm họa được thực hiện theo quy định của pháp luật về tình trạng khẩn cấp.

   Ngoài ra, điều luật còn quy định về sự cố chất thải mức độ thấp. Theo đó, sự cố chất thải mức độ thấp là:

   - Sự cố trong phạm vi của cơ sở và trong khả năng tự ứng phó của cơ sở;

   - Sự cố không thuộc trường hợp quy định tại điểm a khoản này, có phạm vi ảnh hưởng trong địa giới hành chính của một huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh (sau đây viết tắt huyện).

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn