Nội dung chính của báo cáo đánh giá tác động môi trường

Ngày hỏi:06/10/2016

Nội dung chính của báo cáo đánh giá tác động môi trường được quy định như thế nào? Xin chào Ban biên tập Thư Ký Luật. Công ty tôi đang làm báo cáo đánh giá tác động môi trường cho dự án đầu tư mới của công ty. Ban biên tập có thể tư vấn giúp tôi nội dung chính của báo cáo đánh giá tác động môi trường được quy định như thế nào? Văn bản nào quy định điều đó? Tôi xin chân thành cám ơn tư vấn của Ban biên tập!

Sơn Tùng _ Thái Bình

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Nội dung chính của báo cáo đánh giá tác động môi trường được quy định tại Điều 22 Luật bảo vệ môi trường 2014 như sau:

   1. Xuất xứ của dự án, chủ dự án, cơ quan có thẩm quyền phê duyệt dự án; phương pháp đánh giá tác động môi trường.

   2. Đánh giá việc lựa chọn công nghệ, hạng mục công trình và các hoạt động của dự án có nguy cơ tác động xấu đến môi trường.

   3. Đánh giá hiện trạng môi trường tự nhiên, kinh tế - xã hội nơi thực hiện dự án, vùng lân cận và thuyết minh sự phù hợp của địa điểm lựa chọn thực hiện dự án.

   4. Đánh giá, dự báo các nguồn thải và tác động của dự án đến môi trường và sức khỏe cộng đồng.

   5. Đánh giá, dự báo, xác định biện pháp quản lý rủi ro của dự án đến môi trường và sức khỏe cộng đồng.

   6. Biện pháp xử lý chất thải.

   7. Các biện pháp giảm thiểu tác động đến môi trường và sức khỏe cộng đồng.

   8. Kết quả tham vấn.

   9. Chương trình quản lý và giám sát môi trường.

   10. Dự toán kinh phí xây dựng công trình bảo vệ môi trường và thực hiện các biện pháp giảm thiểu tác động môi trường.

   11. Phương án tổ chức thực hiện các biện pháp bảo vệ môi trường.

   Trên đây là quy định về nội dung chính của báo cáo đánh giá tác động môi trường. Để hiểu rõ hơn bạn nên tham khảo thêm tại Luật bảo vệ môi trường 2014.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn