Nội dung cơ bản của quy hoạch bảo vệ môi trường

Ngày hỏi:06/10/2016

Nội dung cơ bản của quy hoạch bảo vệ môi trường được quy định như thế nào? Xin chào Ban biên tập Thư Ký Luật. Hiện nay môi trường đang ngày càng bị ô nhiễm nghiêm trọng. Trước tình hình đó tôi thấy nhà nước đã cố gắng đưa ra nhiều biện pháp nhằm quy hoạch, bảo vệ môi trường. Vậy nội dung cơ bản của quy hoạch bảo vệ môi trường được quy định như thế nào? Văn bản nào quy định điều đó? Tôi xin chân thành cám ơn tư vấn của Ban biên tập!

Anh Thư _ TP HCM

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Nội dung cơ bản của quy hoạch bảo vệ môi trường được quy định tại Điều 9 Luật bảo vệ môi trường 2014 như sau:

   Quy hoạch bảo vệ môi trường cấp quốc gia gồm các nội dung cơ bản sau:

   - Đánh giá hiện trạng môi trường, quản lý môi trường, dự báo xu thế diễn biến môi trường và biến đổi khí hậu;

   - Phân vùng môi trường;

   - Bảo tồn đa dạng sinh học và môi trường rừng;

   - Quản lý môi trường biển, hải đảo và lưu vực sông;

   - Quản lý chất thải;

   - Hạ tầng kỹ thuật bảo vệ môi trường; hệ thống quan trắc môi trường;

   - Các bản đồ quy hoạch thể hiện nội dung quy định tại các điểm b, c, d, đ và e khoản này;

   - Nguồn lực thực hiện quy hoạch;

   - Tổ chức thực hiện quy hoạch.

   Nội dung quy hoạch bảo vệ môi trường cấp tỉnh được thực hiện phù hợp với điều kiện cụ thể của địa phương bằng một quy hoạch riêng hoặc lồng ghép vào quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội.

   Chính phủ quy định chi tiết Điều này.

   Ngoài ra, điều này còn được hướng dẫn bởi Điều 3 Nghị định 18/2015/NĐ-CP

   Trên đây là quy định về nội dung cơ bản của quy hoạch bảo vệ môi trường. Để hiểu rõ hơn bạn nên tham khảo thêm tại Luật bảo vệ môi trường 2014.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn