Nội dung công việc trạm radar biển và trạm radar biển tiêu hao năng lượng thấp

Ngày hỏi:22/03/2019

Tìm hiểu quy định về tính chất công việc của hệ thống trạm quan trắc sóng và dòng chảy bề mặt biển bằng radar. Có thắc mắc sau tôi mong nhận phản hồi. Cụ thể: Nội dung công việc trạm radar biển và trạm radar biển tiêu hao năng lượng thấp bao gồm những công việc nào?

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Nội dung công việc trạm radar biển và trạm radar biển tiêu hao năng lượng thấp bao gồm những công việc quy định tại Khoản 1 Điều 6 Thông tư 01/2018/TT-BTNMT về quy định định mức kinh tế - kỹ thuật hệ thống trạm quan trắc sóng và dòng chảy bề mặt biển bằng radar do Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành, cụ thể như sau:

   - Giao, nhận ca;

   - Kiểm tra, theo dõi về nguồn điện, nhiệt độ phòng và thiết bị phụ trợ;

   - Kiểm tra, theo dõi hoạt động của máy thu, máy phát và hệ thống ăng ten thu, phát;

   - Kiểm tra, theo dõi tình trạng hoạt động của máy tính;

   - Kiểm tra, theo dõi chất lượng tín hiệu của radar;

   - Kiểm tra, theo dõi số liệu phổ, số liệu gốc, số liệu sóng và dòng chảy hướng tâm thu được của radar;

   - Kiểm tra, theo dõi quá trình truyền dữ liệu sóng và dòng chảy về trạm điều hành;

   - Trao đổi thông tin với trạm điều hành;

   - Bảo quản, bảo dưỡng, lau chùi, vệ sinh thiết bị radar, dụng cụ, phương tiện làm việc và công trình chuyên môn;

   - Thực hiện công tác hành chính;

   - Xử lý sự cố.

   Ban biên tập phản hồi thông tin đến bạn.


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn