Nội dung của định mức kinh tế - kỹ thuật lập báo cáo hiện trạng môi trường

Ngày hỏi:15/08/2017

Nội dung của định mức kinh tế - kỹ thuật lập báo cáo hiện trạng môi trường được quy định như thế nào? Xin chào Ban biên tập Thư Ký Luật. Em tên Thiên Nhất, hiện tại là sinh viên năm nhất ĐH Tài nguyên - Môi trường. Trong quá trình làm báo cáo, có một số vấn đề em chưa rõ lắm, cụ thể xin anh/chị Ban biên tập Thư Ký Luật giải đáp giúp em nội dung của định mức kinh tế - kỹ thuật lập báo cáo hiện trạng môi trường được quy định như thế nào? Văn bản pháp luật nào quy định vấn đề này? Mong nhận được câu trả lời từ Ban biên tập. Em xin chân thành cám ơn Ban biên tập Thư Ký Luật. (0908***)

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Nội dung của định mức kinh tế - kỹ thuật lập báo cáo hiện trạng môi trường được quy định tại Điều 5 Phần I Quy định kỹ thuật và định mức kinh tế - kỹ thuật lập báo cáo hiện trạng môi trường do Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành kèm theo Thông tư 02/2017/TT-BTNMT như sau:

   5.1. Định mức lao động công nghệ:

   Định mức lao động công nghệ (sau đây gọi tắt là định mức lao động) là thời gian lao động trực tiếp cần thiết để sản xuất ra một đơn vị sản phẩm. Nội dung của định mức lao động bao gồm:

   a) Nội dung công việc: quy định các thao tác cơ bản để thực hiện bước công việc;

   b) Định biên: quy định số lượng lao động và cấp bậc kỹ thuật công việc;

   c) Định mức: quy định thời gian lao động trực tiếp sản xuất một đơn vị sản phẩm; đơn vị tính là công cá nhân hoặc công nhóm/đơn vị sản phẩm.

   5.2. Định mức dụng cụ:

   Định mức dụng cụ (định mức sử dụng dụng cụ) là thời gian (số ca) người lao động trực tiếp sử dụng dụng cụ cần thiết để sản xuất ra một đơn vị sản phẩm, gồm:

   a) Thời hạn sử dụng dụng cụ (thời gian tính hao mòn) là thời gian dự kiến sử dụng dụng cụ vào hoạt động sản xuất trong điều kiện bình thường, phù hợp với các thông số kỹ thuật của dụng cụ. Thời hạn sử dụng dụng cụ xác định bằng phương pháp thống kê; đơn vị tính là tháng;

   b) Mức cho các dụng cụ nhỏ, dụng cụ phụ được tính bằng 5% mức dụng cụ trong bảng định mức dụng cụ tại quy định kỹ thuật và định mức kinh tế - kỹ thuật này.

   5.3. Định mức thiết bị:

   Định mức thiết bị (định mức sử dụng thiết bị) là thời gian (số ca) người lao động trực tiếp sử dụng thiết bị cần thiết để sản xuất ra một đơn vị sản phẩm, gồm:

   a) Số ca máy sử dụng trong một năm: máy nội nghiệp là 500 ca;

   b) Thời hạn sử dụng thiết bị là thời gian dự kiến sử dụng thiết bị vào hoạt động sản xuất trong điều kiện bình thường, phù hợp với các thông số kinh tế - kỹ thuật của thiết bị. Đơn vị tính là năm;

   c) Thời gian sử dụng thiết bị như sau:

   - Thiết bị có thời gian sử dụng 05 năm: máy vi tính, máy in A4, máy in màu A4, máy quét A3, máy chiếu, ổ ghi đĩa DVD.

   - Thiết bị có thời gian sử dụng 08 năm: điều hòa nhiệt độ 12.000 BTU, máy photocopy.

   5.4. Định mức vật liệu:

   a) Định mức vật liệu (định mức sử dụng vật liệu) là số lượng vật liệu cần thiết để sản xuất ra một sản phẩm;

   b) Mức vật liệu nhỏ và hao hụt được tính bằng 08% mức vật liệu trong bảng định mức vật liệu tại quy định kỹ thuật và định mức kinh tế - kỹ thuật này.

   Trên đây là nội dung quy định về nội dung của định mức kinh tế - kỹ thuật lập báo cáo hiện trạng môi trường. Để hiểu rõ hơn về vấn đề này bạn nên tham khảo thêm tại Thông tư 02/2017/TT-BTNMT.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.

  Có thể bạn quan tâm:
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  Báo cáo hiện trạng
  Tác động môi trường
  Tài nguyên môi trường
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn