Nội dung của quyết định công bố sự cố chất thải ngoài cơ sở

Ngày hỏi:18/05/2020

Tôi đang tìm hiểu về các quy định ứng phó sự cố chất thải. Cho hỏi quyết định công bố sự cố chất thải ngoài cơ sở gồm có những nội dung nào?

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Theo Khoàn 1 Điều 10 Quy chế ứng phó sự cố chất thải Ban hành kèm theo Quyết định 09/2020/QĐ-TTg, quyết định công bố sự cố chất thải bao gồm các thông tin:

   - Loại và mức độ sự cố, địa điểm, thời gian, phạm vi ảnh hưởng và các khuyến nghị có liên quan;

   - Thành lập sở chỉ huy hiện trường để tổ chức ứng phó sự cố;

   - Chỉ định người chỉ huy ứng phó sự cố, người phát ngôn ứng phó sự cố (ghi rõ họ tên, chức vụ, thông tin liên hệ);

   - Lực lượng tham gia ứng phó sự cố.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn