Nội dung giám sát an toàn hồ chứa quặng đuôi

Ngày hỏi:01/01/2021

Trong hoạt động khai thác và chế biến khoáng sản thì giám sát an toàn hồ chứa quặng đuôi gồm những nội dung nào?

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Khoản 2 Điều 7 Thông tư 41/2020/TT-BCT (Có hiệu lực từ 01/02/2021) có quy định:

   Giám sát an toàn hồ chứa quặng đuôi bao gồm các nội dung sau:

   a) Quan trắc chuyển vị;

   b) Kiểm soát thấm trong đập;

   c) Giám sát mực nước và dòng chảy đến hồ chứa;

   d) Theo dõi trạng thái ứng suất;

   e) Theo dõi các khu vực xung quanh hồ chứa;

   i) Thiết bị phục vụ vận hành.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn