Nội dung hệ thống chỉ tiêu đánh giá ngành lâm nghiệp

Ngày hỏi:08/11/2019

Từ năm 2020, hệ thống chỉ tiêu đánh giá ngành lâm nghiệp có những nội dung gì? Mong được tư vấn. Xin cảm ơn!

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Theo Điều 4 Thông tư 12/2019/TT-BNNPTNT (Có hiệu lực ngày 01/01/2020) quy định nội dung của Hệ thống chỉ tiêu đánh giá ngành lâm nghiệp cụ thể như sau:

   => Hệ thống chỉ tiêu thống kê ngành lâm nghiệp là tập hợp những chỉ tiêu thống kê phản ánh tình hình và kết quả hoạt động trong ngành lâm nghiệp thuộc thẩm quyền quản lý nhà nước của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

   Hệ thống chỉ tiêu thống kê ngành lâm nghiệp, bao gồm:

   - Danh mục chỉ tiêu thống kê ngành lâm nghiệp được quy định tại Mục I Phụ lục I kèm theo Thông tư này;

   - Nội dung các chỉ tiêu thống kê ngành lâm nghiệp được quy định tại Mục II Phụ lục I kèm theo Thông tư này.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn