Nội dung kiểm soát và xử lý ô nhiễm môi trường nước lưu vực sông

Ngày hỏi:14/04/2015
Cho hỏi nội dung kiểm soát và xử lý ô nhiễm môi trường nước lưu vực sông quy định như thế nào?

  Nội dung này được Sở Tư pháp tỉnh Hậu Giang tư vấn như sau:

  • - Thống kê, đánh giá, giảm thiểu và xử lý chất thải đổ vào lưu vực sông.

   - Định kỳ quan trắc và đánh giá chất lượng nước sông và trầm tích.

   - Điều tra, đánh giá sức chịu tải của sông; công bố các đoạn sông, dòng sông không còn khả năng tiếp nhận chất thải; xác định hạn ngạch xả nước thải vào sông.

   - Xử lý ô nhiễm và cải thiện môi trường dòng sông, đoạn sông bị ô nhiễm.

   - Quan trắc và đánh giá chất lượng môi trường nước, trầm tích sông xuyên biên giới và chia sẻ thông tin trên cơ sở luật pháp và thông lệ quốc tế.

   - Xây dựng và tổ chức thực hiện đề án bảo vệ môi trường lưu vực sông.

   - Công khai thông tin về môi trường nước và trầm tích của lưu vực sông cho các tổ chứcquản lý, khai thác và sử dụng nước sông.


  Nguồn:

  Cổng thông tin điện tử tỉnh Hậu Giang
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn