Nội dung phân tích, đánh giá việc thực hiện kế hoạch bảo vệ và phát triển rừng cấp tỉnh kỳ trước

Ngày hỏi:02/11/2018

Nội dung phân tích, đánh giá việc thực hiện kế hoạch bảo vệ và phát triển rừng cấp tỉnh kỳ trước được quy định như thế nào? Có văn bản pháp luật nào nói đến vấn đề này hay không?

Mong mọi người giải đáp giúp tôi các thắc mắc trên.

Xin chân thành cảm ơn!

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Nội dung phân tích, đánh giá việc thực hiện kế hoạch bảo vệ và phát triển rừng cấp tỉnh kỳ trước được quy định tại Khoản 2 Mục III Phần 2 Thông tư 05/2008/TT-BNN hướng dẫn lập quy hoạch, kế hoạch bảo vệ và phát triển rừng do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành với nội dung như sau:

   - Đánh giá kết quả thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch bảo vệ và phát triển rừng kỳ trước, trong đó đối với từng loại rừng đặc dụng, phòng hộ và sản xuất, bao gồm:

   + Diện tích rừng được bảo vệ (trong đó có diện tích khoán bảo vệ rừng của nhà nước, diện tích rừng được bảo vệ bằng ngân sách địa phương và diện tích chủ rừng tự bảo vệ)

   + Diện tích trồng rừng (trong đó: trồng mới 3 loại rừng, trồng lại rừng sản xuất sau khai thác, trồng lại rừng trong cải tạo rừng tự nhiên là rừng sản xuất nghèo kiệt);

   + Khoanh nuôi rừng, trong đó khoanh nuôi có trồng bổ sung (của 3 loại rừng);

   + Làm giàu rừng;

   + Khai thác rừng (rừng tự nhiên, rừng trồng), trong đó: khai thác chính, khai thác tận dụng, tận thu lâm sản sau khai thác;

   + Trồng cây phân tán …;

   + Giao đất, giao rừng ….

   - Hiện trạng rừng và đất lâm nghiệp toàn tỉnh; Phân tích các biến động về đất đai, diễn biến rừng trong thời gian qua, dự báo về những khả năng thay đổi mục đích sử dụng đất lâm nghiệp trong thời gian tới.

   - Phân tích đánh giá các thông tin về kinh tế - xã hội liên quan đến bảo vệ và phát triển rừng trong kỳ kế hoạch tới, dự báo phát triển và tốc độ tăng trưởng trong các hoạt động bảo vệ và phát triển rừng; tính toán cân đối về cung – cầu lâm sản; về xuất nhập khẩu lâm sản; cân đối nhu cầu vốn đầu tư, vật tư, giống cây lâm nghiệp …

   Những tồn tại, yếu kém và nguyên nhân trong việc thực hiện kế hoạch bảo vệ và phát triển rừng.

   Trên đây là câu trả lời về nội dung phân tích, đánh giá việc thực hiện kế hoạch bảo vệ và phát triển rừng cấp tỉnh kỳ trước. Bạn có thể tìm hiểu thêm thông tin về vấn đề này tại Thông tư 05/2008/TT-BNN.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn